Utstillingen "Halden brenner - byer brenner" vises sommeren 2016 på gangbroen over Tista i Halden. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger
Utstillingen "Halden brenner - byer brenner" vises sommeren 2016 på gangbroen over Tista i Halden. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger

Halden brenner – byer brenner

Hva skjer med mennesker når byen deres rammes av krig? Med en utstilling på bybroen i  Halden sentrum forteller vi om byer i krig og brann.

I juli 1716 angrep svenske styrker Fredrikshald og Fredriksten under sitt forsøk på å innta Norge som et ledd i å svekke det dansk-norske riket og sikre eget land. Styrkene inntok byen og fortsatte med å angripe festningen. Ved at byborgerne tente fyr på sin egen by, måtte svenskene gi opp angrepet på festningen og etter hvert felttoget i Norge. Fortellingene og mytene om dette er mange. Noen haldensere sees som helter men hvem blir rammet når en by brenner og er Halden alene i denne skjebnen?

Historien om Fredrikshald i 1716 og andre byer i brann i krig blir fortalt ved en utstilling på bybroen i Halden 3. Juli til 31. August 2016.

Utstillingen er en del i prosjektet 1718 – krigen, menneskene, skuddet. Les mer om denne perioden av den store nordiske krigen på nettstedet 1718.

Om utstillingen
Utstillingsproduksjon: Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger. Hovedansvarlig tekst – James Ronald Archer. Prosjektleder – Bodil Andersson.
Utstillingsdesign: Bente Instanes, Østfoldmuseene.
Utstillingen er lagd med økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen Halden og Halden kommune.

Utstillingen åpner med plakat ved brofestene. Disse gir en intføring til de to temaene i utstillingen. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger
Utstillingen åpner med plakat ved brofestene. Disse gir en intføring til de to temaene i utstillingen. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger
Ved å gå over bybroen får en se utstillingen. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger
Ved å gå over bybroen får en se utstillingen. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger
Utstillingen åpner med plakat ved brofestene. Disse gir Utstillingen blir montert av Respons folio og reklame. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger
Utstillingen åpner med plakat ved brofestene. Disse gir Utstillingen blir montert av Respons folio og reklame. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger