Plakat fra Momarkedet, tegnet av Truls Nygård
Plakat fra Momarkedet, tegnet av Truls Nygård

Momarkedet – et knippe markedsminner

– en utstilling på Folkenborg museum i forbindelse med Mysen røde kors` 75 års-jubileum i 2016

Inne i Museumslåven på Folkenborg ble denne temporære utstillingen vist sommeren 2016. Mange eidsberginger bidro personlig til utstillingen med både gjenstander, gode historier og bilder. Under åpningen opplevde museet at publikum var spesielt interessert i de gamle filmene som rullet og gikk på 4 skjermer, og som viste markedet med liv og røre helt fra 60-tallet og fremover. Filmene lå lagret i mange år, og ble digitalisert med tanke på denne utstillingen. Det er konservator Bjørn Høie ved Østfoldmuseene – Folkenborg museum som ledet det faglige og praktiske arbeidet med utstillingen.

Tore Lund åpnet utstillingen. Foto Ingvild Hasle

Tore Lund åpnet utstillingen. Foto Ingvild Hasle

Utstillingen ble åpnet søndag 19. juni, ved lektor og mangeårig Momarkedsentusiast Tore Lund, og sto til midten av september. Mot slutten av utstillingsperioden ble utstillingen kompletert med fotografier fra Mysen-fotograf Espen Tveit. Tveit har dokumentert det store og viktige Mysen-arrangementet gjennom mange år, og viste noen godbiter og blinkskudd til utstillingen på Folkenborg.

Tore Lund har skrevet litt om bakgrunnen for Momarkedet slik det ble kjent utover på 50-tallet og helt opp til 2011, da siste festival i rekken ble avholdt:

Røde Kors-foreningen på Mysen ble stiftet under 2. verdenskrig, og foreningen organiserte i 1945 hjelpesendinger til den nyopprettede fangeleiren på Momarken, først til norske politiske fanger og senere til russiske, polske og jødiske krigsfanger. Røde Kors fikk en nøkkelrolle i dette krevende arbeidet, og den lokale foreningen og mysenbefolkningen gjorde en betydelig humanitær innsats.

Da en landsomfattende Røde Kors-uke ble etablert i 1948, lagde Mysen-foreningen et lynlotteri, og året etter ble det arrangert en gjettekonkurranse i Arbeidersamfunnet med kringkastingens populære programsekretær, Leif Rustad. Det polske orkesteret fra leiren spilte, og overskuddet kom godt med i det videre hjelpearbeidet. Men kassereren, Arthur Skofterud, mente at det kunne gjøres noe mer og større ut av Røde Kors-uka og lanserte en idé om et årlig høstmarked ved å gjenoppta de århundregamle markedstradisjonene på Momarken med utstillinger, salgsboder, tivoli og underholdning. Det første markedet ble åpnet i 1950 av rektor ved Universitetet Oslo, Didrik Arup Seip. Den tidligere tysklandsfangen roste foreningen for arbeidet blant fangene i Momarken-leiren i forbindelse med frigjøringen.

Med krigen som bakteppe ble altså det moderne Momarkedet til, og i gjenreisningens og rasjoneringens Norge ble markedet et pustehull i hverdagen for store og små. Med velstandsøkningen på 60-tallet økte publikumstilstrømningen og omsetningstallene. Kombinasjonen av en slags varemesse med et underholdningstilbud og dugnadsarbeid til støtte for et ideelt formål, appellerte til mange, og markedet ble en suksess fra første stund. Og lokalsamfunnet stilte villig opp. I oppstarten frafalt Eidsberg kommune alle krav på avgifter, og Eidsberg Elverk stilte elektrisk strøm til gratis disposisjon. Også Mysen kommune og handelsstanden ga god støtte.

For lokalbefolkningen har arrangementet hatt en sammensveisende effekt. Å stille opp gratis for et arrangement som setter Mysen og Eidsberg på kartet er i seg selv identitetsskapende, og samtidig har lag og foreninger nytt godt av dugnadsarbeidet i form av økonomisk utbytte av innsatsen i forhold til det arbeid de yter.