Sluseport på Ørje Brug, foto: Roderick Ewart / Østfold fylkes billedarkiv

Formidling ved museet

Biologi

Ved Haldenvassdragets Kanalmuseum utføres det biologisk miljøovervåkning for å sikre vannkvaliteten i Haldenvassdraget. I 2015 lagde vi en informasjonsfilm om dette viktige arbeidet.

Trelasthistorie

Haldenvassdraget ble benyttet til tømmerfløting i ca. 500 år, frem til 1982. Her har det også vært regulær skipstrafikk. Fra de rike skogsområdene i Nes, Sør-Odal og Eidskog, ble tømmer fraktet i retning Fredrikshald. Også fra Vest-Värmland, Dalsland, Rømskog og Vingertraktene, kom det tømmer som ble fraktet samme vei.

I 2016 lagde vi en formidlingsfilm som tar for seg denne viktige delen av vår historie, med særlig vekt på den komplekse logistikken.