Sjøbua, foto: Roderick Ewart / Østfold fylkes billedarkiv

Sjøbua

Det mest påfallende trekket ved kulturlandskapet langs kysten er sjøbuene. I utstillingen er det innredet en sjøbu der en av giverne selv har plassert gjenstandene omtrent slik de sto i hans egen bu. Her finnes alt fra merkebøyer, hummerteiner og makrellgarn til tenevæler, sildemål og størjeharpuner.

Utstillingene på låven viser tablåer fra miljøet rundt fiskerbonden på Hvaler tidlig i forrige århundre. På Hvaler livnærte man seg både av havet og jorden. Dette kaller vi kombinasjonsdrift. Mennene jobbet på sjøen, mens kvinnenes drev gårdsbruk. Inntekta kom fra havet, men maten kom fra jorda. Her kan publikum besøke hjemmet til fiskarbonden og komme inn på kammerset og på kjøkkenet. Hjemmet bærer preg av nøysomhet og gudfryktighet og forteller om de utfordingene menneskene her levde med. Med knappe ressurser og liten tilgang til varer kastet man ingenting! Når noe var utslitt, ble det reparert eller det kunne bli lagd om og brukes til noe annet. Publikum kan også besøke sjøbua, den lokale skolen og skomakerverkstedet. Hvaler befinner seg på et stort granittfelt som strekker seg fra Skjeberg til Moss, det såkalte smålenske granittområdet.