Kjøkken, foto: Roderick Ewart / Østfold fylkes billedarkiv

Skolestua

Gamle Brekke skole, som ligger på Kirkøy, ble oppført i 1849 og er trolig Norges eldste bevarte skolebygning. Bygningen står i dag uinnredet og urestaurert, men deler av interiøret står utstilt her i ”skolestua” på Kystmuseet.

Her ses både pulter med lokk, det beryktede spanskrøret og Nordahl Rolfsens lesebøker. Religiøse og naturhistoriske plansjer, naturfaglige apparater og kart var nyttige hjelpemidler i undervisningen.  Utstillingene på låven viser tablåer fra miljøet rundt fiskerbonden på Hvaler tidlig i forrige århundre.

På Hvaler livnærte man seg både av havet og jorden. Dette kaller vi kombinasjonsdrift. Mennene jobbet på sjøen, mens kvinnenes drev gårdsbruk. Inntekta kom fra havet, men maten kom fra jorda. Her kan publikum besøke hjemmet til fiskarbonden og komme inn på kammerset og på kjøkkenet. Hjemmet bærer preg av nøysomhet og gudfryktighet og forteller om de utfordingene menneskene her levde med. Med knappe ressurser og liten tilgang til varer kastet man ingenting! Når noe var utslitt, ble det reparert eller det kunne bli lagd om og brukes til noe annet. Publikum kan også besøke sjøbua, den lokale skolen og skomakerverkstedet.

Hvaler befinner seg på et stort granittfelt som strekker seg fra Skjeberg til Moss, det såkalte smålenske granittområdet.