Verktøy fra stenindustri, foto: Roderick Ewart/Østfold fylkes billedarkiv

Stenbrottet

Ved Skjelsbosundet nedenfor Nordgården – mellom Vesterøy og Spjærøy – ligger et stenbrott med tilhørende arbeidsbrakker. Man begynte å hente ut granitt i dette området i 1893, og brottet var i drift i 100 år.

Spisebrakke, smie og maskinrom fra 1946 er under restaurering. Dypedal Stenhuggeri var det første firmaet som startet drift her i 1893. Det var et lokalt aksjeselskap som produserte kantsten, gatesten og finsten. I 1906 ble brottene på Dypedal kjøpt opp av Fredrikstad Stenhuggeri, og det ble fra da av i hovedsak produsert kantsten her. Brottene ved Nordgårdsbrygga var de siste hvor det var produksjon på Hvaler. De siste stenene ble hogget i 1980. I Stenbrottet kan man se den faste utstillingen ”Hogget i granitt”. Utstillingen er åpen året rundt.

Stenbrott, foto: Roderick Ewart/Østfold fylkes billedarkiv