Jubileumsbannerne fra 1966 er en av Borgarsyssels Museums gåter. Ingen husker hvor de har hengt. Foto: Eivind Lauritzen

Tusen rike år – en gave til Sarpsborgs byjubileum 2016

Er det sant at jorden skrur seg om sin egen akse? Dag blir til natt, om igjen og om igjen. Tusen år er nesten ingen ting. Mange mener at Sarpsborg er 1000 år. Men er vi sikre?

Steinalderens menn og kvinner jaktet, sanket og dyrket jord. Vikinger handlet og plyndret. Middelalder-konger bygde kirker og byer. Vi har temmet fosser og bygd fabrikker. Tusen år etter Olav Haraldsson anla byen Borg, bor det 54.678 sarpinger her.  Fortellingen blir aldri helt ferdig, vi finner stadig nye spor som gjør at historien endres. I 2016 er dette vår fortelling. Borgarsyssel Museum ønsker med denne utstillingen å skape stolthet over og kunnskap om Sarpsborg, og ikke minst middelalderbyen Borg.

Vi bor i et rikt kulturlandskap med røtter tilbake i oldtiden, samtidig som vi er et moderne samfunn i vekst. Det er få spor igjen etter Olav Haraldssons by, og det er svært få som vet noe særlig om den. Vi håper at du etter besøket i utstillingen vil få mer kunnskap og bli noen historier rikere.

Opplev Olavs hall

  • Utforsk middelalderbyen i Minecraft og følg vår digitale arkeolog Olav S. Vold via Borg-appen, på jakt etter den forsvunnede myntskatten
  • Se hva barna i Sarpsborg mener vi må ta vare på fra vår egen samtid.
  • Legg i vei på en vandring gjennom århundrene fra 1900 og tilbake til 1500 guidet av faner fra byjubileet i 1966 – alt sammen med Thorbjørn Egners jubileumstablåer fra 1939 som mektig bakteppe.
  • Studer arkeologiske funn fra Borg og se hvordan middelalderbyen og vår egen St Nikolas kirke kan ha sett ut.
  • Ta turen opp i tårnet 30 meter over Sarpsborg. Da forstår du hvordan Glomma formet landskapet og fossen gav byen liv.