Utstilling av hestekjøretøy

Hestekjøretøy var i sin tid en betydningsfull del av all landtransport. Frem til omkring 1920 var det like vanlig med hest og vogn eller slede, som det er med bil i dag. Den gang som nå, var det forskjell på dyre, eksklusive modeller og rimeligere, enkle modeller. I forskjellige sosiale lag rådde man over forskjellige oppsetninger av kjøretøyer. Om vi tenker oss tiden omkring 1910, ville det i låven på et mindre gårdsbruk som regel finnes en fjærkjerre, en kjøkkenvogn og en karmsluffe.

I vognskjulet på en mellomstor gård var det som regel en karjol, en gigg, en kjøkkenvogn, ei trille, en kjøkkensluffe, en smalslede og en bredslede. I vognremissen på en herregård var man som regel oppsatt med en tohjuls dogcart, en kavalervogn, en mylord, en kupé, en smalslede og en bredslede.

Museets samling

Folkenborg viser et stort mangfold hestekjøretøy, som et av få museer i landet. Museets samling av personkjøretøyer inneholder et bredt spekter av typer for sommer- og vinterbruk. I utstillingene i Museumslåven og i Vognhuset kan man blant annet se mylord, karjol, wagonette, kupé, gigg, kjøkkenvogn og landauer, i tillegg til forskjellige sledetyper.

Dokumentasjon og presentasjon

Museets innsats for dokumentasjon og innsamling av hestekjøretøy har pågått gjennom mange år, og har blant annet resultert i flere publikasjoner. Museets referansebibliotek, ekspertise og billedsamling er til hjelp for andre museer, private samlinger og publisering. Utvidelse av vår kunnskap finner også sted gjennom forskning på andre samlinger, deponering av kjøretøy, og donasjon av utstyr og kjøretøy knyttet til kjørekulturen.

Vognlykt, foto: Roderick Ewart / Østfold fylkes billedarkiv

Vognlykt, foto: Roderick Ewart / Østfold fylkes billedarkiv