Andreas Skauen Pedersen presenterade den kommande utställningen för Haldens utvalg for samfunnsutvikling og kultur. Foto: Bodil Andersson
Andreas Skauen Pedersen presenterade den kommande utställningen för Haldens utvalg for samfunnsutvikling og kultur. Foto: Bodil Andersson

Utvalg på besök i utställning på fästningen

 

Det finns många idéer och tankar om historieberättande hos Haldens politiker. Det visade sig när Halden historiske Samlinger bjöd in utvalget for samfunnsutvikling og kultur till Østre kurtine i Fredrikstens festning. Utvalget fick ta del av museets planer för en ny utställning om det stora nordiska kriget. Museet fick många intressanta förslag kring vad som kan göra en spännande utställning. Dessutom blev det en intressant diskussion kring möjligheterna till samarbete mellan olika aktörer som kan bidra till att berätta historien runt 1718.

Museets Andreas Skauen Pedersen, som är projektledare för den utställning om det stora nordiska kriget som är på väg att växa fram, presenterade planerna för de kommunpolitiker som arbetar med kulturfrågorna i kommunen. Efter denna presentation och presentationen av nätverket 1718 – krigen menneskene skuddet blev det en intressant diskussion.

Händelserna i Halden 1716 och framförallt 1718 då svenska kungen Karl XII dog kom att få stor betydelse för Nordens och faktiskt hela Europas utveckling. Det finns ett stort intresse för detta för omvärlden och många i Halden är mycket intresserade av ämnet. Genom politikernas frågor och åsikter fick museets arbetsgrupp nya tankar att lägga in i arbetet för att uppmärksamma detta historiska skeende.