Kathrine L. Sandstrøm og Siri E. Gjems i arbeid med Kystmuseets gjenstander i Østfoldmuseenes fellesmagasin. Foto: Øyvind Andersen.

Vi får orden på samlingene våre

Kystmuseet Hvaler har startet med registrering og merking av en av våre større samlinger. I 2007 måtte vi avvikle vår museumsavdeling i Kornmagasinet på Skjærhalden da kommunen skulle bruke lokalene. Alle gjenstandene ble pakket ned og flyttet til museenes fellesmagasin på Mysen. Her har de siden stått parkert i mottakshallen.

I forbindelse med Østfoldmuseenes fokus på registrering av gjenstander i Primus samt publisering på Digitalt Museum har Kystmuseet Hvaler nå tatt et strammere grep om vår samlingsforvaltning. Vi vil i tiden fremover bruke mer tid på dette feltet, slik at vi får samlingene både over i Primus og ut på Digitalt Museum. Det nyetablerte fellesmagasinet Trollull er dessuten snart klar for innflytting. Museene må nå klargjøre ulike gjenstandsgrupper for innflytting. Kystmuseet Hvaler skal i første omgang jobbe med gjenstandene som står i mottakshallen. Det dreier seg om i underkant av 1000 gjenstander, og de fleste av dem er knyttet til kystkultur. Denne registreringsjobben er viktig både i forhold til forvaltningen av våre samlinger, men også i forhold til vårt fokus på kystkultur som lenge har vært et forsømt område innen norsk kulturhistorie. Kystmuseet Hvaler vil gjennomføre arbeidet i samarbeid med Museumstjenesten. Etter registrering og merking vil gjenstandene sendes til behandling i varmekammeret. Deretter vil de gjøres rene før de fotograferes og plasseres i magasin. Det er en møysommelig, men ytterst viktig prosess som nå er satt i gang. Vi vil med dette få større kontroll over våre gjenstander samtidig som de får den behandling og oppbevaring som både materialet og tilstanden krever. Publikum vil dessuten få tilgang til våre samlinger gjennom Digitalt Museum. I tillegg får vi fremmet kystkulturen.