Söebod 1781, protokollen er mugg- og fuktskadet. Foto: Bjørn Padøy

Viktig kulturskatt sikres i Moss

Moss Jernverks arkiv. Foto: Bjørn Padøy.

Moss Jernverks arkiv før nedpakkingen. Foto: Bjørn Padøy.

1. november ble Moss Jernverks arkiv hentet fra Konventionsgaarden og kjørt den lange veien til Studio Västsvensk Konservering i Göteborg. Her skal arkivet behandles for skadelig muggsopp. Målet er å stoppe nedbrytningen, forlenge levetiden og gjøre den viktige kulturskatten tilgjengelig for publikum. Arkivet som består av ca. ni hyllemeter med protokoller fra 1705-1872 gir oss et innblikk i livet og forholdene ved en av de første industrivirksomhetene i Moss og det sosiale livet på Verket, men kan også være en kilde til informasjon om den politiske historien rundt 1814 og om utviklingen av Moss som by.
Arkivar Giske Westby bisto med nedpakkingen av arkivet. Foto: Bjørn Padøy

Arkivar Giske Westby bisto med nedpakkingen av arkivet. Foto: Bjørn Padøy

Arkivet er imidlertid sterkt skadet etter flere år i fuktige omgivelser i et kjellerrom i Konventionsgaarden i Moss. Muggsoppen har gjort store skader på flere av protokollene, mens andre har klart seg bra. For å redde arkivet, må det settes i verk omfattende tiltak. I samarbeid med Museumstjenesten ble det utarbeidet en plan for å bevare og sikre arkivet, og det ble søkt midler til gjennomføring av prosjektet. Så langt har museet mottatt tilskudd fra Norsk kulturråd, Østfold fylkeskommune, Moss kommune, Sparebank 1 Østfold Akershus, Vi er der du er (liker) og Høegh Eiendom AS til konservering.  
Bjørn Padøy laster opp budbilen med Moss Jernverks arkiv. Foto: Bjørg Holsvik

Bjørn Padøy laster budbilen med Moss Jernverks arkiv. Foto: Bjørg Holsvik

  Det er Studio Västsvensk Konservering som har fått oppdraget med å behandle jernverksarkivet. Før arkivet kunne sendes med budbil, måtte det pakkes forsvarlig ned for å unngå skader under transporten. Hver enkelt protokoll ble pakket inn i mykt papir og forsiktig lagt ned i esker. De større protokollene ble lagt direkte på eskene. Det tok hele to dager med forberedelser for å tilrettelegge for en sikker transport. Det var derfor med stor glede at avdelingsleder Torill Wyller torsdag morgen den 1. november kunne vinke den verdifulle lasten avgårde. Konserveringen i Göteborg vil fjerne soppen og gjøre det mulig å håndtere arkivet uten fare for helseskader. Muggsopp er svært skadelig og å fjerne den er en lang og dyr prosess. Les mer om sopp i arkiv her. (lenke) Moss by- og industrimuseum har inngått en langsiktig deponiavtale med Høeg Eigedom, som er eier av arkivet, om oppbevaring. Det ferdig restaurerte arkivet vil bli et viktig bidrag til 1814 markeringen i Moss og vil danne grunnlag for at viktig by- og industrihistorie, men også vår nasjonale historie, kan formidles ut til et bredt publikum.