Å gå Jul-Anders

Å gå Jul-Anders

Onsdag 30.november er det klart for et nytt primstavmerke, en dag som feires til ære for apostelen Anders.
Selve merket er etter tradisjonen et andreaskors.

I noen deler av landet ble dagen ikke kalt Andersmesse, men «Jul-Anders-dagen».
Dette betød at man skulle kle seg ut og dra på besøk til «fremmen».
Her tolket man primstavmerket som at vi nå kunne begynne julefisket og sette ut revesakser.
Å gå «Jul-Anders» er derfor en tradisjon som er glemt for mange, men som ligner litt på å gå julebukk. Skal du sette ut revesakser og kle deg ut onsdag 30.november?