Undervisningstilbud for skoler og barnehager

UNDERVISNINGSTILBUD FOR SKOLER OG BARNEHAGER

Å legge opplæringen til et museum, kan være et berikende avbrekk fra skole- eller barnehagehverdagen, både faglig og sosialt. Her finner du en oversikt over samtlige undervisningstilbud ved våre museer. Ha gjerne et åpent sinn – kanskje du skal prøve et helt nytt museum denne gangen?

  • All
  • 1-4 trinn
  • 5-7 trinn
  • 8-10 trinn
  • Barnehage
  • Videregående

Omvisninger på Moss by- og industrimuseum

På Moss by- og industrimuseum er det mange undervisningsopplegg. Og meld i fra tidlig om du er interessert i å [...]

Til Bords på Folkenborg

Det er stadig flere barn som ikke vet hvor maten vår kommer fra – også i jordbruksbygdene i indre Østfold. […]

Barnas museum i Moss

Vi tør å påstå følgende: Om du er et barn som liker å leke og liker å lære vil du […]

Borghild Olavsdatter til Mikladal

Ofte hører vi om Magnus den Blindes tragiske skjebne, men sjeldent blir hans stakkars mor gitt større plass. Den vakre [...]

DEN STORE NORDISKE KRIGEN OG KAMPENE I MOSS 1716

Moss by- og industrimuseum har i samarbeid med etnolog og militærhistoriker Tor Ulsnæs ved Fredrikstad museum utviklet et arrangement om Den store nordiske krigen og kampene i Moss for 300 år siden.

Emnekasse om steinalder

Fredrikstad Museum tilbyr barnehager og skoleklasser å låne vår Steinalderkasse. Her finner man spennende materialer fra steinalderen; som flintbiter, økser, horn og ull.

Byplanleggerne

«Byplanleggerne» er en del av Den kulturelle skolesekken og har som mål at elevene skal reflektere over sine bygde omgivelser.

Å være barn for 150 år siden

I den gammeldagse skolestua ringer læreren med en bjelle i stedet for skoleklokka, vi skriver med kritt i stedet for blyant, lærer utenat og har håndvaskinspeksjon.

Villsvinet: lær om svinet på skogen

Villsvinet er en ny gjest i norsk fauna. Vi har et eget undervisningsopplegg hvor barna kan lære om villsvinet opp gjennom historien.

Omvisninger på Kongsten Fort for barn

På Kongsten Fort kan barna lære om Fredrikstads historie, militær– og festningshistorie. Omvisningen foregår hovedsakelig utendørs, men det er også mulig å se kasemattene og vaktstuene.

Omvisninger Isegran for barn

Isegran er øy med en rik historie langt tilbake i tid. Øya nevnes første gang i islandske annaler fra slutten av 1200-tallet, og er knyttet til adelsmannen og sjørøveren Alv Erlingsson.

Omvisninger på Elingaard Herregård for barn

Elingaard Herregård i Onsøy er en adelig setegård med røtter langt tilbake i tid. En omvisning på herregården tar for seg gårdens historie både i norsk og europeisk perspektiv.

Barnevandring i Gamlebyen

Elevene får låne hver sin tresnutehatt og blir med på en vandring i Gamlebyen. De lærer om arkitektur, festningsliv, dyra i byen og generell byhistorie.

Ferskvannsfisk og fiske

Bli med på fisketur i Rødnessjøen! Museet disponerer kanoer, båt, og fiskeutstyr. Passer alle alderstrinn, og kan tilpasses grupper med spesiell tilretteleggingsbehov eller reduserte norskkunnskaper.

Design i Moss

Elevene blir kjent med ulike sider av lokal industridesign, gjennom foredrag av en industridesigner og med en spennende omvisning på Moss by- og industrimuseum.

Den industrielle utviklingen i Moss

Moss by- og industrimuseum er et perfekt sted for å lære om industriell utvikling både i Moss og Norge. Museet ligger i gamle Kloster og Galle mølle er fra 1899/1900.

Omvisninger på Rød Herregård

Rød herregård i Halden er et av Norges største og best bevarte lystgårdsanlegg. Herregården huser Halden historiske Samlingers administrasjon.

Kystkultur

Lær å lage kvisel, snøre, knop og stikk og støp egne blylodd! Fiske, sjøfart og losing har historisk vært den viktigste næringsveien for befolkningen på Hvaler.

Stenindustrien

Granittindustrien etablerte seg i Østfold på slutten av 1800-tallet, og var lokalisert til kystdistriktene på grunn av nærheten til utskipingsplassene.

Jul på Hvaler i gamle dager

Hvordan feiret man jul på Hvaler i gamle dager? Vi pynter og gjør klart til jul anno 1891. Hvordan feiret stenhoggerne jul? Vi pynter og gjør klar til arbeiderjul anno 1912.

Gammelt gårdsarbeid

Alle på 6.trinn i Eidsberg kommune kommer til Folkenborg en dag i juni og lærer og opplever hvordan folk levde i gamle dager.

Gamledager for 3. trinn

Elevene får høre om livet i gamledager, blant annet i skolerommet i Narvestadbygningen og i Gutustua. I pausene kan elvene prøve gammeldagse leker som stylter og hesteskokasting.

Fagdag på Folkenborg

Elevene skal planlegge, gjennomføre og presentere en problemorientert undersøkelse ut fra egne spørsmål til et historisk materiale. Museet stiller bibliotek, samlinger og ansatte til rådighet.

Middelalderen i Sarpsborg

I Olavskapellet, på Olavsvollen og ved Nikolaskirken får elevene et innblikk først og fremst den lokale middelalderhistorien, men også bo- og levekår.

Helse og hygiene gjennom tidene

Besøk i Middelalderhagen, en bondestue fra 1700-tallet og en arbeiderleilighet fra 1800-tallet, følg utviklingen av medisin gjennom et tusenårsperspektiv.

En opplevelsesdag i Gamlebyen

I løpet av denne dagen er elevene både utendørs i Gamlebyen og inne på museet. På torvet i Gamlebyen får de en innføring i byens historie, og blir møtt av en av Gamlebyens slaver fra 1700-tallet.

Barn i arbeid og lek

Spennende dag i «gamle dager»! Bli med på høsting av frukt og lag egen eplesaft. Vi vasker tøy med vaskebrett og balje, syr sokkedukke og leker gamle barneleker.

Feltkurs i biologi

Bli kjent med dyrelivet i Rødenessjøen! Vi undersøke et ferskvannsøkosystem, og blir kjent med undersøkelsesmetoder, abiotisk miljø og plante-/dyreliv i ferskvann.

Kurs i bruk av mikroskop og lupe

Spennende klasseromsundervisning med mikroskop og luper. Elevene lærer teknikk og praktisk bruk av utstyret, samt litt om livet i Rødenessjøen.

Skogdrift og byggeskikk

Omvisning for å vise oppgangssag og lafteteknikk. Vi har fokus på sammenheng mellom naturressurser, næringer, bosetning og levevis, samt overgang fra øks til sag.

Arkeologi og istid

Elevene får omvisning i utstillingen for å vise «isbreen» som forklarer hvordan isen trakk seg tilbake og hvordan dette har hatt stor betydning for hvordan landskapet ser ut i dag.

Fra kvernkall til Kraftverk

Når ble Mossefossen tatt i bruk som energikilde? Hvordan fungerer en vannturbin og en mekanisk maskin?

Papirfabrikken

Peterson Paper i Moss er historie, men Papirfabrikken i Moss by- og industrimuseum lever i beste velgående.

Juletradisjoner på Folkenborg

Vi besøker de gamle husene og snakker om gammeldags julefeiring, pynt og mat knyttet til jul, fjøsnissen, og også om litt skumlere ting som Lussi, midtvinter og Åsgårdsreia.

Vi dissekerer fisk!

Barna får utdelt laboratoriefrakk, engangshansker, disseksjonssett og bilder/tegninger med tekst som viser framgangsmåte og fisken utvendig og innvendig.

Jakten på Storedal

“En reise i historien” starter kl. 09.00 inne i kulturhuset på Storedal med et lite tilbakeblikk i historien. Her får elevene et innblikk i periodene fra steinalder og frem til middelalder.

Juleforberedelser – før og nå

I dette undervisningsopplegget får elevene lære og oppleve hvordan man forberedte seg til jul for ca. 250 år side i Snekkenes, en ærverdig gård fra ca. 1750.

Barn i gamle dager

Vi foretar en tidsreise fra nåtid til gamle dager. Barnehagen skal bli til «barna i gamle dager». De får utdelt gammeldags hodetøy, og vi viser bilder og har en samtale om hvordan det var å være liten før i tiden.

Korn og mølle

Barna får lære hvor melet kommer fra, hvordan man lagde mel før i tiden og hvordan man lager mel i dag.