...gjennom mikroskopet. Foto: Hege Hauge Tofte

Kurs i bruk av mikroskop og lupe

Spennende klasseromsundervisning med mikroskop og luper. Det kan benyttes tørket/fiksert materiale, eller elevene kan om ønskelig gå opp til Rødenessjøen (vika ved Neset) og samle inn materiale fra ferskvann.

De lærer teknikk og praktisk bruk av utstyret, samt litt om livet i Rødenessjøen.

Fra Kunnskapsløftet:

Denne aktiviteten kan begrunnes ut fra læreplanen på flere årstrinn i barneskolen. Etter 7. årstrinn skal eleven kunne planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene.

Nivå: 8. trinn

Tilgjengelig: På forespørsel ved kapasitet

Varighet:ca. 2-3 timer

Kapasitet: 27 elever

Fag: Naturfag, biologi

Kontakt: Desiree Nævdal  tlf. 47977730