Dissekering av fisk, foto: Hege Hauge Tofte

Vi dissekerer fisk!

Disseksjon av fisk passer godt for de største barna i barnehagen. Barna får utdelt laboratoriefrakk, engangshansker, disseksjonssett og bilder/tegninger med tekst som viser framgangsmåte og fisken utvendig og innvendig.

Så får de utforske hvordan fisken ser ut innvendig, selvsagt under veiledning, og ofte med skrekkblandet fryd.

Kompetansemål:

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknikk skal barnehagen bidra til at barna:

  • opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet
  • opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen
  • får erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon

Nivå: Barnehage (fra 4 år)

Tilgjengelig: Etter avtale.

Varighet: –

Kapasitet: Etter avtale

Fag: Historie, estetiske fag

Pris: Gratis for skoler og barnehager

Kontakt: Desiree Nævdal  tlf. 95871834