Åpningen av lab1 nærmer seg!

Åpning av lab1 – museets eget idé-laboratorium. Om noen dager (torsdag 1.mars) står endelig lab1 Moss 2020 klar til bruk.
Det er  knyttet stor spenning til en gjenstand som skal representere Rygge i lab1. Denne skal stilles ut i lab1 og er et bidrag fra Varaordfører i Rygge – Finn-Erik Blakstad.
Vi gleder oss! Kommer du?

Programmet er som følger:

13.00 Velkommen ved avdelingsdirektør Hege Hauge Tofte
13.05 Introduksjon til lab1 ved prosjektleder Bjørg Holsvik
13.10 Åpning ved Ordfører i Moss Hanne Tollerud, og varaordfører i Rygge Finn-Erik Blakstad innvier monteret med sin gjenstand som representerer Rygge
13:20 Åpning av Laboratoriestafetten ved Tomas C. Archer
13:25 Innviing av Barnas Idéskulptur ved 4.trinn Ramberg skole
13.30 Servering av kaffe, saft og kringle

 

Hva kan du gjøre i Lab1?

Her kan du spille inn det du ønsker at vi skal belyse i den nye utstillingen. Det kan være et spesielt
tema du er opptatt av, dimensjoner som bør belyses eller personer, gjenstander og historisk
materiale som bør få sin plass.

Barnas Idéskulptur

Vi har rigget til en konstruksjon som skal bli en spennende idéskulptur der barna kan skrive eller tegne sin idé om sitt drømmemuseum og henge den på skulpturen.

Laboratoriestafett for lag og foreninger

Vi arrangerer også idémyldring med lag og foreninger en torsdagskveld fra kl. 18-20 hver måned.
Lag og foreninger eller andre som ønsker å gi sine innspill oppfordres til å ta kontakt med museet.

Tingenes metode

Vi vil jevnlig presentere en gjenstand i Lab1, på Østfoldmuseenes nettside, på Facebook og Instagram.
Her inviteres publikum til å komme med informasjon, minner eller å si sin mening om gjenstanden.
Tingenes metode er en måte dokumentere gjenstander på utviklet ved Norsk Teknisk Museum.