Som prosjektmedarbeider vil du bli med på å strukturere, registrere og flytte gjenstandene i samlingene våre. Foto: Juliane Derry

Bli med i samlingsforvaltningen vår

Samlingene til Halden historiske Samlinger skal flyttes sammen i magasinet «Nye Væveri» i Tistedalen. Bli med i denne spennende jobben som prosjektmedarbeider!

Prosjektmedarbeideren vil være sentral i den praktiske gjennomføringen av samlings- og flyttearbeidet. Det innebærer revisjon av samlinger og flytting fra gammelt til nytt magasin. Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger lyser nå ut en 100 % stilling i perioden 01.10.2018 til 31.12.2019. Vi søker noen som har utdanning eller erfaring i kulturhistoriske fag og har godt kjennskap til samlingsarbeid og god materialkunnskap. Du må like å jobbe i team å vil få jobbe sammen med gode og flinke kolleger.

Se fullstendig utlysning på Karriere.no. Søknadsfrist 13. september 2018.