Jakten på den forsvunne myntskatten!

Hvordan kan vi ta i bruk digitale verktøy og virkemidler for å nå og engasjere nye målgrupper? Dette var et av de viktigste spørsmålene Borgarsyssel Museum stilte seg, da arbeidet med den nye utstillingen i Olavs hall begynte. Et grep museet gjorde, var å ta steget ut i spillverdenen. Til høsten kan barn utforske den nye utstillingen i Olavs hall med iPaden som hjelpemiddel.

GODE SAMARBEID MED HØGSKOLEN I ØSTFOLD

Museumsansatte kan være allsidige mennesker, men her trengte vi hjelp! Hjelpen kom i form av fire bachelorstudenter fra Høgskolen i Østfold, Ingrid Zerwekh Reme, Thea Amalie Davidsen, Kristoffer Nordbakke og Robert Lindbäck Nilsen. De har en sentral rolle i utviklingen av formidlingsverktøyet som har fått arbeidstittelen Borgappen. Utviklingsarbeidet de gjør våren 2016 skal resultere i deres bacheloroppgave og legger det viktige grunnlaget for formidlingsverktøyet i Olavs hall.

Gruppa som arbeider med prosjektet. Fra venstre: Thea, Ingrid, Robert og.. Foto: Espen Nordenhaug.
Gruppa som arbeider med prosjektet. Fra venstre: Thea, Ingrid, Robert og Kristoffer. Foto: Espen Nordenhaug.
Her vises en tidlig prototyp av applikasjonen. Det er elever fra Kurland skole i Sarpsborg som tester. Foto: Espen Nordenhaug.
Her vises en tidlig prototyp av applikasjonen. Det er elever fra Kurland skole i Sarpsborg som tester. Foto: Espen Nordenhaug.

EN ANIMERT ARKEOLOG VED NAVN STEIN OLAV VOLD

Utstyrt med iPad i hendene, får barna møte den noe fortvilte arkeologen Olav S. Voll. Han er en animert figur, men skal ha en stemme mange i Sarpsborg kjenner godt – nemlig stemmen til Knut-Erik Rønne. Han har mistet den verdifulle myntskatten i sølv, og den eneste måten å finne den igjen på er at barna hjelper ham å løse et knippe utfordringer. For å løse disse utfordringene, må elevene virkelig utforske utstillinga Tusen rike år – for hver utfordring de løser – får Olav S. Voll en mynt tilbake..

BEACONTEKNOLOGI

Formidlingsverktøyet tar i bruk en relativt ung type teknologi, nemlig beacons – eller nettvarder som er det norske ordet. Nettvarder er små radiosendere – de minste på størrelse med et kronestykke – som plasseres ut i utstillingen. Ved hjelp av bluetoothsendere kan iPaden fange opp oppgaven akkurat på det stedet Når barna beveger seg innenfor nettvardens radius, vil oppgaven «poppe» opp på iPaden akkurat i nærheten av de historiske gjenstandene barna må utforske får å klare å løse utfordringen.

Christine Ellefsen viser fram Østfoldmuseenes nyanskaffede beacons. Foto: Espen Nordenhaug

Christine Ellefsen viser fram Østfoldmuseenes nyanskaffede beacons. Foto: Espen Nordenhaug - Lisens: Creative Commons License

  • En beacon er en liten sender som aktiveres når man kommer i nærheten av den.
  • Den kan sende informasjon til mobiltelefon via blåtann.
  • Krever at brukerne har aktivert tilhørende applikasjon.
  • Har form som alt fra små bokser til klistrelapper.

BRUKERTESTING PÅ GRASROTNIVÅ

Det er ikke lett å lage opplevelser i et bygg som ikke er ferdig ennå, derfor har prosjektgruppa prøvd å skape noe som kan ligne en utstilling et annet sted, nemlig i gymsalen på Kurland skole. La oss håpe at utstillingen i Olavs hall blir noe annerledes enn gymsalen på Kurland, men innholdet i oppgavene elevene fikk prøve seg på vil være ganske likt.  Kurland skole har nemlig vært til stor hjelp så langt i prosjektet, ved å «låne» bort elever som kan teste oppgavene som utvikles. Ved hjelp av provisoriske nettvarder og oppgaver, navigerte elevene rundt i gymsalen og løste oppgavene.

«Å se på gamle ting» var det elevene forbandt med å besøke et museum, ikke å løse oppgaver og spill med iPad. Det var tydelig at dette engasjerte.

Bachelorgruppa skal avslutte sitt arbeid med appen i mai og resultatet kan du oppleve i Olavs hall til høsten.

SE OGSÅ

Deilige vårdager med skolefri på museet 10, 11 og 18.mai

I strålende solværtok flere turen til Skolefri på museet!  Det ble laget både klutedukker og bygget bygninger i Borgkraft, det […]

MER OM OLAVS HALL

Åpningstider på Borgarsyssel før jul

Snart senker julefreden seg over Borgarsyssel Museum og søndag 16. desember er siste åpningsdag i Olavs hall før jul. Frem […]

Vi har prøvelaget gammel julepynt!

I dag har noen ansatte ved Østfoldmuseene hatt en kreativ arbeidsdag! Vi har laget Borregaardsstjerna, julehjerter og søte små papirlykter.  […]