Det var lang kø til den første temaomvisningen på Rød Herregård.

Brennaktuelt på Rød

«Søndag på museet» er et nytt tilbud med temaomvisninger på Rød Herregård. Første søndag i serien ble en publikumssuksess. 80 personer fant veien til herregården, der temaene var utvalgte, gamle jernovner og malerier.

Det var bilder av byens egen kunstner, romantikeren Thomas Fearnley og et høyfjellsbilde fra 1855 av Hans Gude som ble presentert. Begge dro til Tyskland for å studere maleri, og Hans Gude ble også professor på akademiet i Düsseldorf.

Jernovner er også kunst, og inneholder i tillegg kulturhistorie, produksjons- og teknisk historie. Publikum fikk høre om de eldste ovnene, hvor de er produsert, hvilke motiver de er prydet med og symbolikken i dem. Noen hemmeligheter ble også røpet på runden.

«Søndag på museet» er del av en større satsning på variert formidling på Rød, også for de som ønsker et dypdykk i historien, og det vil komme flere arrangementer i den kommende tiden. Følg med i vår Hva skjer? kalender