Masterstudent Hanne Lund-Nilsen, til høyre, intervjuer Halden historiske Samlingers direktør Lillian Nyborg. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger

Det med å bruke sosiale medier

Hvordan bruker Østfolds toppledere sosiale medier? Det spørsmålet tar Hanne Lund-Nilsen for seg i masteroppgaven sin. En av lederne som blir en del av studien er Lillian Nyborg, avdelingsdirektør ved Halden historiske Samlinger.

Politikere bruker sosiale medier flittig til å fremme seg selv og sin sak. Men hvordan står det til med toppledere? I hvilken grad benytter de sosiale medier som strategisk verktøy for å styrke sin egen og firmaets posisjon? Til å sette agenda og spre fagkunnskap? Temaet er svært aktuelt, og flere nasjonale toppledere har i det siste fått kritikk for rolleblanding når de ytrer seg i digitale kanaler.

– Flere opplever at det i sosiale medier blir en sammensausing av deg som privatperson og deg i din profesjonelle rolle, og det kan være utfordrende å forholde seg til, forklarer Hanne Lund-Nilsen. Hvor går grensene? Hva er greit og ikke greit? Det er mange spennende problemstillinger å ta tak i innenfor feltet, og jeg er veldig glad for at ledere i Østfold tar seg tid til å reflektere rundt dette sammen med meg, sier Lund-Nilsen.

Lillian Nyborg er en i en gruppe av toppledere i Østfold som er tatt ut for å bli med i studien:

– Jeg syns det er veldig interessant å få disse spørsmålene å få tenke litt ekstra over hvordan jeg bruker og kan bruke sosiale medier, sier Lillian Nyborg.

Hanne Lund-Nilsen er til daglig markedssjef ved Institutt for Journalistikk i Fredrikstad. Masteroppgaven i Digital Kommunikasjonsledelse er en del av ledelsesstudiet Executive Master of Management på BI.

Hanne Lund-Nilsen. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger