Store mengder litteratur har sått klar for faglig gjennomgang i mange år

En fabelaktig dugnadsjobb er igang…..

Etter 8 år kan man igjen se gulvet på det gamle direktøkontoret på Ørje Brug.

Etter 8 år kan man igjen se gulvet på det gamle direktøkontoret på Ørje Brug.

Ved Haldenvassdragets Kanalmuseum på Ørje, har det lenge vært planer om å opprette et limnologisk referansebibliotek. En limnolog er en biolog som har spesialisert seg på læren om ferskvann. Faget inkluderer innsjøer, bekker og elver. Det hele startet med at museet i 2008 arvet en boksamling fra Norsk Institutt for vannforskning (NIVA). Det var Olav Skuleberg som i sin tid sørget for dette. Olav Skuleberg er botaniker med ferskvannsalger som spesialfelt. Han var ansatt ved Norsk Institutt for vannforskning (NIVA) fra institusjonens begynnelse i 1958. Skuleberg spilte også en viktig rolle da Haldenvassdragets Kanalmuseum, for snart 20 år siden, gikk fra å være et rent kulturhistorisk museum til å utvikle en naturavdeling. Begrunnelsen for at det ble bestemt at Haldenvassdragets Kanalmuseum skulle ta imot samlingen, var at dette biblioteket i stor grad dekket limnologifagets utvikling fra dets begynnelse og fram til i dag. Denne bok- og tidsskriftsamlingen, sammen med all litteratur som er utgitt om Haldenvassdraget, vil danne en verdifull del av museets samlinger. Det er et stort ansvar å takke ja til en slik gave, fordi det kreves en del resurser å ivareta gaven på en god måte. Likevel er det stor enighet om betydningen av at vi arbeider for å bli et sted for faglig kompetanse innen vannbiologi. Pådriver for denne dugnadsjobben, som vil ta mange måneder, er Jens Petter Nilssen og Kanalmuseets egen biolog Ingvar Spikkeland. Sammen har de det faglige ansvaret for gjennomgang og sortering av samlingen. I tillegg er styret og venneforeningen i Stiftelsen Haldenvassdragets Kanalmuseum til stor hjelp. Jens Petter Nilsen er tilknyttet Müller-Sars-Selskapet, en ideell vitenskapelig forening som driver med grunnforskning. Ossiania Vitenskapsforlag, en virksomhet innenfor denne foreningen http://www.muller-sars.org/ossiania/ Han har i dagevis gått gjennom bokkasse for bokkasse, og hatt svært lange, intense arbeidsøkter. Vi er svært glade for å ha så engasjerte museumsvenner, og følger arbeidets videre fremdrift med begeistring.