Ny formidler ved Kystmuseet Hvaler

Kystmuseet Hvaler har ansatt en ny formidler. Jenni Helene Caspersen starter opp 6. mars. Hun er fra Kråkerøy, men bodde en periode i barndommen på Spjærøy, kun et stenkast fra museet. Jenni er en blid og positiv jente som gleder seg til å ta fatt på spennende oppgaver ved museet.

Jenni holder på med en mastergrad i arkeologi og konservering. Hun har tatt flere emner i kulturminnevern, museumskunnskap og museumsarbeid for arkeologer. Dette kommer godt med i det praktiske arbeidet ved Kystmuseet Hvaler. Jenni er ikke ukjent for oss på museet. Hun begynte å jobbe hos oss som museumsvert sommeren 2011. Siden den gang har hun jobbet tett med vårt publikum både som sommervert og gjennom barneaktiviteter, omvisninger og under våre store arrangementer som bygdedag og julemarked. I tillegg har hun deltatt i gjennomføringen av Den kulturelle skolesekken på museet.

På Kystmuseet Hvaler får Jenni nettopp ansvaret for Den kulturelle skolesekken. Museet har et omfattende program for skolesekken der vi i løpet av et skoleår får besøk fra kommunens barnehager, 2. klassinger, 5. klassinger, 7. klassinger og 9. klassinger. De kommer til Kystmuseet for å lære om ulike sider ved vår lokale kulturhistorie. I tillegg til dette skal Jenni sørge for sommerprogrammet ved museet med tilhørende barneaktiviteter. Hun vil også jobbe med vår programserie «Kulturkveld på museet» der vi gjennom hele året arrangerer foredrag og kulturhistoriske vandringer.

Vi gleder oss til at Jenni skal begynne hos oss på permanent basis. Hun er en engasjert og løsningsorientert jente som er opptatt av å skape gode opplevelser på museet. At Jenni nå tar fatt på disse oppgavene innebærer at vi kan omfordele arbeidsoppgavene blant staben for øvrig. Morten Skadsem, tidligere leder og medarbeider ved museet har trappet ned med AFP. Han er ikke lenger tilknyttet Kystmuseet Hvaler men jobber nå utelukkende som kystkulturkonservator i Østfoldmuseene. Gaute Jacobsen er avdelingsleder både ved Kystmuseet Hvaler og Fredrikstad Museum. Konservator ved museet, Kathrine Lorentzen Sandstrøm, skal jobbe med samlingsforvaltning i tillegg til forskning. På denne måten håper vi at både formidlingen, samlingsforvaltningen og forskningen ved avdelingen vil få et løft.