Kirkeby – hvor gammel er den tro?

Vi har alltid lurt på hvor gammel Kirkeby-bygningen fra Øymark egentlig er. Bygningen ble flyttet til Borgarsyssel Museum i 1938/1939, og det er lenge blitt sagt at den trolig er Østfolds eldste bevarte trebygning fra omkring 1660. De senere år er det imidlertid påvist at andre bygninger i Østfold er eldre enn det, blant annet deler av låvebygningen på Vestre Bråte i Hobøl (rundt 1560). Uansett har museet fortsatt hatt på sin ønskeliste å få Kirkeby-bygningen datert, og i år har dette latt seg gjøre med midler fra Østfold fylkeskommune ved fylkeskonservatoren.

Nå har Jan Michael Stornes fra Norsk Institutt for Kulturminneforskning (Niku) tatt blyanttykke prøver av tømmerstokkene i den gamle bygningen for å finne ut nøyaktig tidspunkt på når tømmeret er hugget og når bygningen dermed med stor sannsynlighet ble satt opp. Metoden kalles dendrokro nologisk undersøkelse og går ut på å sammenligne årringene på prøvene med en datert referanseskala.  Foruten denne metodens store nøyaktighet, vurderes bygningens ulike særtrekk slik som formen på laftehodene, dimensjonen på tømmeret og rominndelingen. Foreløpig vurdering av Stornes er at Kirkeby-bygningen sannsynligvis består av to bygninger med ulik alder, der den eldste delen er plassert øverst! Et slikt svar på vårt spørsmål var kanskje ikke ventet, men det endelige svaret vil vi først få når rapporten foreligger i løpet av høsten.

Kirkeby, foto: Roderick Ewart / Østfold fylkes billedarkiv

Kirkeby, foto: Roderick Ewart / Østfold fylkes billedarkiv

Årringsprøvene blir nøye registrert for videre analyse, foto Randa Arntzen

Årringsprøvene blir nøye registrert for videre analyse, foto Randa Arntzen

Laftehodenes form kan fortelle noe om tidsperioden tømmeret er satt opp, foto: Randa Arntzen

Laftehodenes form kan fortelle noe om tidsperioden tømmeret er satt opp, foto: Randa Arntzen