Museumsvert Vibeke Nielsen noterer gode innspill på museets idé-kart. Foto: Bjørg Holsvik / Moss by- og industrimuseum
Museumsvert Vibeke Nielsen noterer gode innspill på museets idé-kart. Foto: Bjørg Holsvik / Moss by- og industrimuseum

lab1 – Idéene strømmer inn til museet

Siden lab1 åpnet i april, har mange tatt turen innom og gitt sine innspill til hva museet bør formidle og stille ut i 2020. Da fyller byen 300 år og Moss og Rygge blir til en kommune. Ved Moss by- og industrimuseum vil vi markere dette med en helt ny basisutstilling.

I arbeidsprosessen vil vi vite mer om hva befolkningen mener museet skal vise frem og hvilke historier som er viktige å fortelle. lab1 er museets møtested som skal involvere, inkludere og skape en dialog med innbyggerne i arbeidet fram mot den ferdige utstillingen.

Et mål for oss er å skape en utstilling som er samfunnsaktuell, som stiller relevante spørsmål og engasjerer publikum. Involvering og dialog med innbyggerne er en viktig del av museets samfunnsrolle og vi oppfordrer alle som har meninger om hva Moss by- og industrimuseum bør formidle om å ta turen innom oss.

lab1 er lokalisert i museets i 1. etasje. Den vil være en base for konseptutviklingen for den nye utstillingen i 2020. Idé-laboratoriet er åpent tirsdag – fredag kl. 11-15, lørdager – søndager kl. 12 – 15.

Nye idéer om hva et drømmemuseum er pryder Barnas Idéskulptur. Foto: Bjørg Holsvik / Moss by- og industrimuseum

Nye idéer, om hva et drømmemuseum er, pryder Barnas Idéskulptur. Foto: Bjørg Holsvik / Moss by- og industrimuseum

Hva kan du gjøre i lab1?

Her kan du spille inn det du ønsker at vi skal belyse i den nye utstillingen. Det kan være et spesielt
tema du er opptatt av, dimensjoner som bør belyses eller personer, gjenstander og historisk
materiale som bør få sin plass.

Barnas Idéskulptur

Vi har rigget til en konstruksjon som er i ferd med å springe ut i en spennende idéskulptur. Vi oppfordrer alle våre yngre besøkende om skrive eller tegne ditt drømmemuseum og henge idéen på skulpturen.

Tingenes metode

Vi presenterer jevnlig en gjenstand i lab1, på Østfoldmuseenes nettside, på Facebook og Instagram. Her inviterer vi deg til å komme med informasjon, minner eller din mening om gjenstanden. Tingenes metode er en måte dokumentere gjenstander på utviklet ved Norsk Teknisk Museum. Bli med i Østfoldmuseenes lab1-gruppe på facebook. Trykk her!

Laboratoriestafett for lag og foreninger

Vi arrangerer idémyldring med lag og foreninger en torsdagskveld fra kl. 18-20 hver måned. Lag og foreninger eller andre som ønsker å gi sine innspill oppfordres til å ta kontakt med museet.