Fuld fart forover! Det er ti knop det Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger
Fuld fart forover! Det er ti knop det Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger

Med Engebret Soot på Haldenkanalen

Industri- og naturhistorie kobles sammen ved dampskipet Engebret Soot. En tur med skipet gir mulighet at ta del av historien i virkeligheten. Verdens eldste propelldrevne dampbåter som fremdeles er i drift byr på flott historie som skaper en sammenheng mellom Indre Østfold og Kystøstfold.

Med kanalen og båtene på den åpnet seg trafikken mellom skogen i grensestrøkene og kysten. Tømmer gikk på eksport og varer utenfra ble ført til de som bodde i vegløst land. Dampskipet Engebret Soot var en av de båtene som ble brukt som slepebåt for tømmer og transport av gods og passasjerer.

Båten gikk på kanalfart med gods og passasjerer 1862-1877. Deretter ble den brukt som slepebåt med forskjellige eiere frem til 1966, med en pause for en karriære som lystbåt! 1974 ble den ført til Oslo for å sen komme tilbake til Ørje i 1980-årene. Nå er Engebret Soot erklært verneverdig av Riksantikvaren.

Tur nedover i kanalen
De heldige ansatte ved Haldenvassdragets kanalmuseum på Ørje og Halden historiske Samlinger ble nylig invitert på tur nedover i kanalen fra Ørje til Strømsfoss. Vert for turen var Eilif Mosbæk og kollegaene i Stiftelsen D/S Engebret Soot. Med på turen var også andre samarbeidspartnere til stiftelsen.

De begge avdelingene ved Østfoldmuseene har godt samarbeid med venneforeningen. Hjemmehavnen til fartøyet er rett ved siden av Kanalmuseet og i arkivene ved Halden historiske Samlinger har foreningen tilgang til viktige fakta om skipet og virksomheten på kanalen.

Kanalskaperen Engebret Soot var den som gav skipet sitt navn. Dette forteller Wikipedia om D/S Engebret Soot.

Nedover Lifjorden sør for Ørje. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger
Nedover Lifjorden sør for Ørje. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger

Klikk på bildene for å se bildespill og hold muspekeren over bildene for å lese bildetekstene.

Se og hør motoren til Engebret Soot!