Moss by- og industrimuseum. Foto: Trine Gjøsund
Moss by- og industrimuseum. Foto: Trine Gjøsund

Pressemelding: Moss By- og industrimuseum stenger i 2019 for å forberede seg til byjubileet i 2020.

Moss by- og industrimuseum stenger for publikum fra 15. februar 2019. Museet jobber med byjubileet. Vi skal dokumentere og demontere de gamle utstillingene og klargjøre lokalene for 2020. De ansatte har en stor jobb å gjøre med samlingene, og har behov for å sikre trygg fremtidig magasinering tilpasset hver enkelt materialgruppe.

 Østfoldmuseene utreder et eventuelt kjøp av Konvensjonsgården for å gjøre den mer tilgjengelig for publikum i fremtiden. Museet trenger tid på å vurdere mulighetene i samarbeid med bevilgende myndigheter. Dette er et langsiktig planarbeid, men lykkes vi, vil helt nye muligheter for museumsdrift åpne seg. Museet skal også i fremtiden fortelle byens og industrien historie, herunder også Rygges historie nå når vi blir en kommune. Hva ville ikke vært mer spennende enn å kunne gjøre det med utgangspunkt i hovedhuset på tidligere Moss jernverk? I tillegg vil vi her kunne formidle den nasjonale historien knytt til gårdens rolle i 1814.

 De helhetlige planene våre for nye basisutstillinger gjøres nå mer langsiktige og legges i henhold til de muligheter som åpner seg. Vi er spente på videre utvikling, og gleder oss til å kunne presentere nye utstillinger som publikum selv har bidratt med gjennom Lab1. Aller først vil vi by på et rikholdig jubileumsprogram for 2020, og vi lover å holde nye og gamle venner av museet varme og forventningsfulle hele 2019.

Kontaktpersoner til pressemeldingen:

Bård Alsvik, Avdelingsdirektør, Moss by- og industrimuseum. Mobil: 480 951 72. e-post: bard.alsvik@arkiv2.ostfoldmuseene.no

Hege Hauge Tofte, direktør i Østfoldmuseene. Mobil 99 46 42 84. e-post: hegtof@arkiv2.ostfoldmuseene.no