J. F. Holms kvittering for arrangementet til «Skapningens Halleluja», attestert av Garben og Dahl. Halden historiske Samlinger. Arkivet etter Det musikalske selskap, regnskapsbilag 1833-1834,nr. 148.

Å prise skaperverket en blank sommerdag

Hørte du på morgenkonserten i radio 1. juni, eller hadde du annet fore i det strålende været? Begge deler handlet om skaperverket i ulike betydninger av ordet.  De som lyttet til musikken fikk med seg en sjeldenhet, nemlig Friedrich Kunzens oratorium «Skapningens Halleluja» fra 1797. Hva i all verden har dette med oss å gjøre? En hel del. I den rike musikkbyen Halden var det muligheter for å høre verk fremført både for store og små ensembler. Akkurat «Skapningens Halleluja» ble spilt i Immanuels kirke ved innvielsen 5. september 1833, umiddelbart etter biskopens preken og innvielsesord. Dette var musikk haldenserne hørte for 180 år siden. At vi nå får et gjenhør med musikken er en sjelden anledning. Verket av Christian 7s hoffkapellmester var riktignok populært frem til midt på 1800-tallet, men ble visstnok ikke fremført igjen før i 1997. «Skapningens Halleluja» var godt over generasjonen gammelt da det ble fremført i Halden, men tydeligvis ansett som godt nok til kirkeinnvielsen.

Notene til Kunzens «Skapningens Halleluja» fantes i Halden. Halden historiske Samlinger. Arkivet etter Det musikalske selskap, notekatalog 1836.

Notene til Kunzens «Skapningens Halleluja» fantes i Halden. Halden historiske Samlinger. Arkivet etter Det musikalske selskap, notekatalog 1836.

Det var allestedsnærværende Jørgen F. Holm, piano- og orgelbyggeren, komponisten og musikeren, som hadde arrangert verket.  Det viste seg nemlig at orkesternotene man håpet å få låne fra Oslo var lånt ut til Trondheim, så Holm påtok seg å skrive ut partituret etter klaveruttoget! Fremføringen var trolig med lokale krefter, kanskje med Holm som leder. Originalt er oratoriet skrevet for orkester, kor og fem solister, og krever derfor et stort fremføringsapparat.  Kanskje var det nedskalert i både format og varighet.
Avisomtalen etterpå sier uttrykkelig at et kor fremførte verket, men det virker utenkelig at det ikke skulle ha vært instrumenter til. Tre kvarter med musikk var kanskje også i meste laget for menigheten og gjestene, selv ved en kirkeinnvielse med kronprins Oscar til stede.  Men bare kanskje: Innvielsen tok tre timer, så trekker man fra liturgien er det fortsatt rom for mange toner. Uansett kan du nå høre musikken som folk i Halden hørte den gang, og som de må ha forbundet med sin nye, moderne empirekirke etter bybrannen.  Klikk deg inn på nrk.no og søk «Kunzen» før 28. november så får du høre historiske toner, eller gå direkte dit: http://radio.nrk.no/serie/morgenkonserten/mkmk02002214/01-06-2014

Kunzen ble for øvrig spilt mer i Halden. Noen av hans musikkstykker finnes i det rikholdige notearkivet etter både familien Dahl på Vevlen og Det musikalske selskap, begge bevart ved Halden historiske Samlinger. Selskapet eide fullstendig partitur, soliststemmene, et klaverutt og og kvartetten av orkesterstemmene til «Skapningens Halleluja». Notene finnes dessverre ikke lenger, men i arkivet finnes fortsatt Holms regning på 4 spesiedaler for arrangementet. Når får vi igjen høre «Skapningens Halleluja» i Immanuels kirke i Halden?