Utdrag fra protokollen til Greåker Stenhuggerforening der 1. maifeiringen 1903 diskuteres.

Berettelse fra en 1. mai feiring 109 år siden

I arkivene etter fagforeningene blir vi vitne til arbeidernes kamp for bedre vilkår. De fleste fagforeningsarkiv som finnes ved Borgarsyssel Museum starter ved første halvdel av 1900-tallet. Der står det om opprettelsen av sykekasser, fattigkasser og andre former for hjelpekasser, til streik og harde forhandlinger både med arbeidsgiver og innad i fagforeningene. Demonstrasjonstogene 1. mai sto sentralt for fagforeningene som opprettet egne 1. maikomiteer.

Protokollen (1900-1911) til Greåker Stenhuggerforening forteller om 1. maifeiringen for 109 år siden. Foreningen holdt et ekstraordinært møte 21. april 1903 der planene ble diskutert. I Sarpsborg hadde 1. maikomiteen besluttet å legge demonstrasjonstoget til kl. 7 på ettermiddagen fra Sarpebrua. Dette var et tidspunkt som var «olämpligt för Greaaker Stenhuggerfackförening» så de vedtok å delta i 1.maitoget i Fredrikstad isteden. Tidspunktet for når dette toget gikk kommer ikke fram i protokollen. Fagforeningen hadde sin egen fane som de stilte med, men valgte å droppe egen musikk siden foreningen hadde så få medlemmer. To dager senere, 23. april, holdes det et nytt hastemøte med kun styret i fagforeningen.

Foreningen hadde mottatt et brev fra Fredrikstad Handtvärkslag angående sin deltagelse i demonstrasjonstoget og det måtte tas avgjørelser snarest. Laget ønsket stenhuggerne velkommen til deltagelse i toget og foreslo at foreningen ble med på musikken som Kragerøys avdelig skulle ha. Det var for knapp tid til å kalle inn til nytt medlemsmøte så styret måtte ta avgjørelsen. De besluttet å bli med på musikken og skulle bidra med å betale halvparten. Først ved medlemsmøte den 4. juni ble berettelsen til 1. maikomiteen opplest og godkjent. Styrets beslutning om å bli med på musikken ble også godkjent. Det ble en vellykket feiring for foreningen som satt igjen med et overskudd på 9 kr og 40 øre for salg av demonstrasjonsmerker. Pengene ble fordelt til avdelingene ved Greaaker og Tofteberg.

Greåker Stenhuggerforening ble opprettet som Tofteberg Stenhuggerforening 4. juli 1896. Den 13. november 1896 slo Tofteberg og Greåker Stenhuggerforening seg sammen. Ved de to avdelingene jobbet det et flertall svensker og protokollene er skrevet delvis på svensk og delvis på norsk avhengig av sekretærens nasjonalitet. Språket blir gradvis mer norsk også for den svenske sekretæren fra 1903. Katalogen til Greåker Stenhuggerforening ligger ute på arkivportalen.no.

Tekst: Giske Westby, arkivar, Østfoldmuseene –  Borgarsyssel Museum