Foto: Roderick Ewart / Østfold fylkes billedarkiv.

Esker til glassplatenegativ

Månedens gjenstand i mai er ikke bare en, men opptil flere! Østfold fylkes billedarkiv har valgt å vise fram esker som ble brukt til oppbevaring av glassplatenegativ. I dag er vi vant  til små minnekort som lagringsmedium for bilder i digitalkamera og mobiltelefon.  Slik var det ikke i første halvdel av 1900-tallet, da ble det brukt glassplatenegativ i ulike størrelser.

Disse var i bruk av profesjonelle fotografer til midten av 1950-tallet. Eskene er fra negativarkivet til fotograf Chr. E. Larsen i Sarpsborg. Han var virksom som fotograf i Sarpsborg fra 1913 til 1954. Eskene med innhold ble brukt på 1940-50-tallet, men de var antakelig eldre. Negativene som lå i eskene var hele 18 x 24 cm store.  Med andre ord var negativformatet nesten like stort som et A4 ark, og dermed ga det skarpe og detaljrike negativ som inneholdt mye informasjon og kunne forstørres til store kopier. Dette er esker til  tørrplate-negativ, det kunne være fra ca fem til ti negativ i esken. Fotografens negativarkiv var både tungt og plasskrevende. Fotograf Larsen oppbevarte sitt arkiv på loftet  i fjerde etasje i fotoforretningen sin i St. Mariegate 99b.

Etiketten viser reklame for  Gevaert, et belgisk firma etablert i Antwerpen 1898,  som laget Gevachrom. De produserte også fotopapir. Gevaert ble senere slått sammen med firmaet Agfa i 1964. Glassplatene med påført emulsjon kom i disse eskene, og når filmen eller platen var eksponert, ble de igjen lagret og arkivert  i eskene,for så å bli tatt fram igjen om det skulle lages en ny kopi. Fotografen bestilte glassplatene fra firma i Kristiania, som for eksempel Nerliens, som importerte både film, papir og kamerautstyr fra utlandet.

Fotografen hadde en håndskrevet protokoll der hvert negativ fikk et unikt nummer, markert både på negativ og eske. Sammen med fotonummer ble det notert opptaks-dato og kundens navn og adresse. Som regel ble det gjort kun et eller to opptak til et portrett, det ble for dyrt å bruke mange glassplater! Vanligvis ble bestillings-numrene notert på siden av esken og satt inn i hyller til oppbevaring og gjenfinning.  For de litt større glassplatene valgte fotograf Larsen å lime på etiketter som beskrev hva slags opptak han hadde gjort. Disse var vanligvis opptak som ble gjort i felten, utenfor fotoatelieret. Av disse tekstene ser vi at Larsen fotograferte blant annet  A/S Hafslund,  Ole Slorers hjem, Hafslund Carbid og Lyn mm. Det var fotograf Aslak Pedersen i Sarpsborg som i 2002 ga arkivet etter fotograf Larsen i gave til Østfold fylkes billedarkiv.

Du kan lese mer om Larsen-arkivet her >>>>

Klikk for å forstørre bildene og lese bildetekster.