Folkedraktmateriale ved Halden historiske Samlinger

For en tid tilbake hadde vi en omtale av praktboka «Bunader i Østfold» av Janette Ulvedalen. Hun bygde mye av sine presentasjoner på folkedraktmateriale som i dag befinner seg i Halden historiske Samlinger. Når våren kommer dukker ikke bare blomster og trekkfuglene opp, men også våre mange og vakre bunader. Å stå og se på 17. mai-toget er som å skue på et mangfoldig Norge – et Norge med en stor rikdom av lokale draktskikker. En fargeprakt og variasjon som er helt enestående.

I dag ser vi også menn som går i bunad. Vi skal ikke så mange år tilbake i tid før det var helt utenkelig. På 1970-tallet begynte en forsiktig bevegelse med utvikling av nye bunader for menn. I Østfold ble det utarbeidet en ny bunad bygd på studier av folkedrakt materiale bevart i hovedsak ved et par museer – Halden historiske Samlinger og Norsk Folkemuseum. Mannsbunaden som ble utviklet består bl.a. av: Kjol, vest, bukse som alle har sine forbilder fra Ellefsrød i Idd. Skjorta i bomull har sin opprinnelse fra Gjulem i Rakkestad, mens skjorta i lin kommer fra Torp i Onsøy. Draktsamlingen fra Ellefsrød er antagelig helt enestående i norsk sammenheng:

En stor del av det helt sentrale folkedraktmaterialet stammer fra gården Ellefsrød i Idd, Halden. På en auksjon der i 1882 ble det solgt 37 draktplagg hvorav 10 stk. ble kjøpt av Etnografisk Museum (i 1906 overført til Norsk Folkemuseum), mens Hans Martin Hov (Hov samling i Haldens Minders museum/Halden historiske Samlinger) kjøpte hele 25 draktplagg, ett plagg er i Ør Grendesamling/Halden historiske Samlinger og ett på Borgarsyssel Museum. Dette materialet er unikt i den forstand at et så omfattende materiale stammer fra en og samme gård, fra ett og samme miljø. Ofte er bunadene rekonstruert av folkedraktmateriale med klesplagg eller brokker av disse fra ulike steder i et draktområde. Her skiller mannsdrakten for Østfold seg ut da denne i hovedsak bygger på materiale fra én gård – Ellefsrød i Idd. Til Østfolds mannsbunad i dag brukes gjerne et hodeplagg som ligner en flosshatt – eller det brukes ikke noe hodeplagg i det hele tatt. Det er egentlig ingen annen grunn for bruken av flosshatten enn at denne typen var i alminnelig bruk på begynnelsen av 1800-tallet. Men vi har ingen beskrivelse eller annen dokumentasjon på at det ble brukt et slikt hodeplagg til folkedrakten.

Derimot har Halden historiske Samlinger i sine «gjemmer» bevart en maskinstrikket topplue av bomullsgarn nettopp fra Ellefsrød. Da mannsbunaden ble lansert, ble den presentert med rød topplue med forbilde i lua fra Ellefsrød. Så la oss da slå et slag for nettopp dette hodeplagget til mannsbunaden for Østfold!

Av mannsbunadens plagg er følgende fra de to ovennevnte museene: KJOL (også omtalt som FRAKK): Her kan man velge mellom to varianter – en hvit og en blå. Begge originalplaggene er ved Norsk Folkemuseum VEST: I draktmaterialet fra Ellefsrød er det fire vester. Alle vestene er i dag utgangspunkt for ulike varianter til bunaden, og originalplaggene er i Hovs samling/Halden historiske Samlinger. (Hov 575, 576, 577 og 578). BUKSE: Den originale buksa fra Ellefsrød er i lyst semsket skinn. Til bunaden ble buksa først laget i svart vadmel, men fås nå både i vadmel og skinn. Buksa kommer fra Hovs Samling/Halden historiske Samlinger (Hov 592).

Tekst: Kari Norheim; Halden historiske Samlinger.

HM 1269. Gårdsauksjonen på Ellefsrød i 1882. Maleri: Joh. Edv. Jansen, 1904. Foto: Svein Norheim.

HM 1269. Gårdsauksjonen på Ellefsrød i 1882. Maleri: Joh. Edv. Jansen, 1904. Foto: Svein Norheim.

HOV 567. Maskinstrikket topplue av bomull. Hvit med røde striper. Flosset innvendig. Foto: Svein Norheim

HOV 567. Maskinstrikket topplue av bomull. Hvit med røde striper. Flosset innvendig. Foto: Svein Norheim

Hov 575. Mannsvest fra Ellefsrød. I alt er fire vester fra denne gården kopiert til mannsbunaden. Foto: Svein Norheim

Hov 575. Mannsvest fra Ellefsrød. I alt er fire vester fra denne gården kopiert til mannsbunaden. Foto: Svein Norheim