Gamle Olavsfaner fra Borgarsyssel Museum

Gamle Olavsfaner fra Borgarsyssel Museum

Den eneste bemalte fanen fra middelalderen som er bevart i Norge kommer fra Lavik i Sogn. Den viser Olav den hellige (Haraldsson) på den ene siden, og Martin av Tours på den andre. Originalen befinner seg på Universitetsmuseet i Bergen, men det er laget flere kopier av fanen. Hele fem kopier befinner seg i Olavsbyen Sarpsborg, og nærmere bestemt i Borgarsyssel Museums samlinger.

Den ene kopien ble laget av den kjente kunstneren Moritz Kaland på 1930-tallet og er helt identisk med Lavik-fanen. Kopien har vært utstilt i Olavskapellet siden den kulturhistoriske utstillingen i forbindelse med byjubileet i Sarpsborg i 1939. Det vites ikke når de øvrige fire fanene er laget, ei heller av hvem. Det er imidlertid ikke utenkelig at også de ble laget i forbindelse med det samme jubileet. Disse fanene er en variasjon over Lavik-fanen, med en overdel i lerret, hvor motivet er påmalt, og en underdel som består av bomullsstoff med påsydde blomster. Til forskjell fra Lavik-fanen har disse kun en avbildning av Olav den hellige. Fanene viser fire til dels identiske fremstillinger av Olav med hans fremste kjennemerker; øks og underligger. Underligger i form av en drage med kongehode har vært tolket på forskjellige måter opp igjennom tidene.

Fanene er omkring 2,5 meter lange, og i til dels svært dårlig forfatning.  De befinner seg nå på Østfoldmuseenes fellesmagasin, Trollull, i Mysen.