Utsnitt av borgerbrevet. Foto: Giske Westby

Historien om en sarpsborgborger anno 1877

Det er ganske så fantastisk hvordan man kan følge livet til en person som levde her i Sarpsborg for over 100 år siden. Det hele starter med et borgerbrev.

Den 10. desember 1877 søkte 25 år gamle Johan Gustaf Olson om borgerskap til Sarpsborg by. Et borgerskap ville gi Johan lov til å drive handel, samt få tilgang til de andre rettighetene som var tilknyttet kjøpstaden. Johan var født år 1852 i Värmland, Sverige og måtte fremvise bevis for fødselsdato og sted for magistraten. Han hadde også med attester fra to menn som fortalte at han var en god mann uten vandel. Søknaden ble innvilget av Magistrat Mørch og Johan Gustaf Olson ble innskrevet som buntmaker og hattemaker i Sarpsborg. I folketellingen fra år 1885 er det oppført 2903 personer i Sarpsborg. Johan Gustaf Olson står oppført som Olsen. Kan det ha vært et ønske om å bli tatt for å være norsk? Han var gift med Betzy som var fra Hamar og de hadde to barn. De leide en leilighet i Glengsgate hvor det også bodde to tjenestepiker, samt en buntmakersvenn fra Sverige som trolig gikk i lære hos Johan. Femten år senere, i år 1900 har Johan flyttet til St. Marie gate med familien sin. Han har nå 5 barn og de har en tjenestepike boende hos seg. I den siste folketellingen fra 1910 står Johan oppført på samme adresse. To av barna bor fortsatt hjemme, de har en tjenestepike og en losjerende, en ung mann som var ingeniør på Borregaard. Så hvordan gikk det med sarpsborgborger Johan Olsen etter 1910? I kirkebøkene står han oppført som død 8. desember 1929. Dødsårsak er apoplexia cerebri som betyr hjerneslag. Han ble hele 77 år gammel.

Transkribering av borgerbrevet:
«Magistraten i Sarpsborg gjör vitterligt: Aar 1877 den 10de December fremstod for Magistraten paa hans Kontor Johan Gustaf Olson og begjærede sig meddelt Borgerskab her til Byen som Bundtmager og Hattemager. Han foreviste Flytningsbevis fra Pastor Wikland, der viser at han er født i Bro Socken i Wermlands län den 6d Marts 1852. Da han saaledes er over Myndighedsalderen og tillige foreviste Attest fra tvende troværdige Mænd om god moralsk Vandel, blev bemeldte Johan Gustaf Olson antagen og indskreven som Bundtmager og Hattemager til Sarpsborg.»

Borgerbrev i full format (Foto: Giske Westby, Østfoldmuseene)

Borgerbrev i full format (Foto: Giske Westby, Østfoldmuseene)