Bilde som viser kulisse fra kulissesamlingen ved ærverdige Fredrikshald teater i Halden
Fredrikshalds teaterkulisser - Østfoldmuseene

Kulissesamlingen

Fredrikshalds teater fra 1838 er et unikt teater i Norge. Ikke minst den rikholdige kulissesamlingen gjør et besøk her til en enestående opplevelse. Teateret er både i drift og i opprinnelig stand med skråscene og parvis sidestilte kulisser.

Kulissesamlingen omfatter vel 150 enkeltstykker, deriblant en rekke komplette scenedekorasjoner. Her finnes en salsdekorasjon, en skog og ei gate fra teaterets første år (1838). Fra siste halvdel av 1800-tallet finnes det ei rokokkostue, ei bondestue og et gobelinværelse med utskiftbare veggfelter. Vi har også flere settstykker som hytter, søyler, trær, skatoll, stumpiano og etasjeovner. Kulissene er malt med limfarge på lerret, oppspent på trerammer. Til samlingen hører også ca. 100 kulissestykker fra det nedrevne Arendals teater. Disse er i hovedsak fra perioden 1811-1911, med enkelte fragmenter fra 1790-årene. Kulissene skal i løpet av 2012 overføres til det nyinnredede Kulissemagasinet like ved siden av teateret. Her, i et gammelt ominnredet misjonshus, er det lagd en perspektivscene lik den opprinnelige.

Kulissene vil her stilles opp og kunne beskues i klimaregulerte og brannsikre omgivelser. Kulissene bærer preg av langvarig bruk og må restaureres i varierende grad. Vi har inngått et samarbeid med Universitetet i Oslo med siktemål å få til et årlig internasjonalt restaureringskurs for konservatorstudenter fra 2012 i Halden.