Kantatens forside (Foto Halden historiske Samlinger)
Kantatens forside (Foto Halden historiske Samlinger)

Månedens gjenstand desember 2014: Oscar Borgs håndskrevne noter

Funn i arkivet! Oscar Borgs håndskrevne noter til Kantate for barytonsolo, mannskor, orgel og obligat fiolin.

Under arbeidet med arkivet til Haldens Bomuldspinderi og Væveri, dukket dette originalpartituret opp. Oscar Borg (1851 – 1930) spilte en nøkkelrolle i musikklivet i Halden i tiårene før og etter 1900, og var en av Norges fremste komponister for blåseorkester i sin tid. Kantaten er tilegnet Fredrikshalds Broderforening, datert 28/2 -1914.
Med notene ligger et følgeskriv fra 30. januar 1956, undertegnet J. Svendsen, og overlevert 26 år etter komponistens død. Hvordan og hvorfor de havnet i arkivet til Bomuldsspinderiet, vites ikke. Teksten er skrevet av legen John Berle, født i Fredrikshald i 1857, sønn av teololog og skolebestyrer Cort Reimers Berle og bror av blant andre arkitekt Halfdan Berle.
Teksten til kantaten er skrevet til bruk i Broderforeningen, og lyder slik:

Brødre et år er atter svunnet hen.

Et år er rundet ned i seklernes grav.

Vi standser på vei og skuer tilbake igjen

om arbeidet høver for templet det høie ved middagstid.

Visdom, styrke, skjønheds magt i vore sjæle pagt.

Ånd og sandhet, håb og tro dybt i vore hjerter bo!

Så går vi med ægte murersind

Under tempelbue ind!

 

Kantatenoten for baryton. Foto: Halden historiske Samlinger

Kantatenoten for baryton. (Foto: Halden historiske Samlinger)

Note nummer to. Foto: Halden historiske Samlinger

Note nummer to. (Foto: Halden historiske Samlinger)