Stetteglass. Foto: Mona Beate B. Vattekar.

På sporet av Nøstetangen glassverk?

Blant Borgarsyssel Museums mange gjenstander vil jeg denne uken trekke frem disse 3 flotte stettglassene (BrM.04219.A-B og 04220). De er antagelig produsert ved Nøstetangen glassverk som ble etablert i 1741.

Nøstetangen var Norges første glasshytte for fremstilling av hvitt glass. Glassverket knyttet til seg de beste blåserne og gravørene fra England og Böhmen, og ble verdenskjent blant annet for sine pokaler med detaljrik gravyr.  Det er be-vart et stort gjenstandsmateriale fra Nøstetangen, hvorav lysekronen i Kongsberg kirke er et av praktstykkene. I 1777 stoppet produksjonen på Nøtetangen opp, og den ble flyttet til Hurdal. Glassene kom inn til museet i 1964, og var tidligere utstilt i «Østfoldgalleriet» på Borgarsyssel Museum. De er nå fraktet til Østfoldmuseenes fellesmagasin på Mysen for god og sikker oppbevaring.

Kilder: Primus Snl.no (Store Norske leksikon) Wikipedia Gjenstanden er nå flyttet til det nye fellesmagasinet Trollull på Mysen. På Trollull blir gjenstandene kontrollert, vurdert og registrert før de blir plassert i de nye magasinene. Vi ser fam til å få gode magasinforhold og lett tilgang til alle våre gjenstander – både fysisk og digitalt i årene som kommer. Hver uke presenterer vi en gjenstand som viser spennet i de samlingene vi har på Borgarsyssel Museum. Slik ønsker vi å involvere publikum i den spennende utviklingen museet er inne i.