Haakon VIIs monogram. Foto: Mona Beate Vattekar.

Riksvåpen med kongemonogram fra St.Mariegate 103

Blant de mange flotte gjenstandene i Borgarsyssel Museums samlinger finner vi dette riksvåpenet med kongemonogrammet til Haakon VII (BrM.03699).  Det hang på gavlen over inngangen til St.Mariegate 103 fra 1906 og frem til 1961, med unntak av krigsårene 1940-45. Da gården ble bygget om ble gjenstanden gitt til Borgarsyssel Museum av Arnt Bergby.

Arnt Bergby drev fra 1911 slakteri, pølsemakeri og røykeri i St.Mariegate 103. Dette var et av de eldste kjøttutsalgsstedene i Sarpsborg, med røtter tilbake til 1879. Han drev forretningen sammen med sine sønner Håkon og Øyvind.

Kilder

  • Gjenstandsdatabasen Primus
  • Sætherskar, Johs: Det norske næringsliv – Østfold fylkes leksikon 1951
St. Mariegate 103 med riksvåpen og monogram. Foto: Sarpsborg kommunes fotosamling

St. Mariegate 103 med riksvåpen og monogram. (Foto: Sarpsborg kommunes fotosamling)