Skiltet har tilhørt fotograf Chr. E. Larsen (1882-1968). Han hadde fotoforretning, atelier og leilighet i St. Marie gate 99b i Sarpsborg.

Månedens gjenstand september 2015: Skilt – Til fotografen

Å gå til fotografen var en begivenhet som var høytidelig og spennende. Og for noen innebar det kanskje også et visst snev av ubehag. Man skulle stå oppstilt foran fotografen og posere etter hans eller hennes instrukser. Fotografen dokumenterte alle viktige milepæler i en persons liv på 1900-tallet. Man bestilte portrett ved forlovelse, bryllup, så var det barnas tur til å fotograferes ved forskjellige alderstrinn, ved konfirmasjon, russefeiring eller med studentlue, deretter i familiegrupper, og så ved jubileer og feiringer av fødselsdager.

Skiltet har tilhørt fotograf Chr. E. Larsen (1882-1968). Han hadde fotoforretning, atelier og leilighet  i St. Marie gate 99b i Sarpsborg. Skiltet sto på døra i 2. etasje inn til Larsens fotoatelier. Fotoforretningen var nybygd i 1925, og det kan tenkes at skiltet, som er i glass, er fra den tida. Skiltet ble gitt som gave sammen med kamera og negativarkiv etter fotograf Chr. E. Larsen i 2002 til Østfold fylkes billedarkiv. Giver var fotograf Aslak Pedersen som var siste eier av fotoforretningen.

Christian Emil Larsen ble født 1882 i Sandar i Vestfold. Han begynte allerede som femtenåring i lære hos fotograf Johan M. Henriksen i Tønsberg. Deretter arbeidet han noen år i hos fotograf I. Dahl i Sandefjord. I 1906 emigrerte han til USA, arbeidet og utdannet seg videre i New York og andre amerikanske byer i ca. sju år. I 1913 vendte han hjem til Norge, og kjøpte forretningen til fotograf J. A. Karlsson i Sarpsborg. Året etter giftet Larsen seg med fredrikstadjenta Emma Marie Mathisen. I 1925 utvidet han virksomheten i nye lokaler i St. Marie gate 99 B. Han innredet butikk og kontor i første etasje. I andre etasje var det atelier med venterom, mørkerom, og familiens leilighet var plassert i tredje etasje. Negativarkivet inneholder fotografier fra perioden 1913 – 1954, portretter og oppdragsfotografering for nærings- og foreningsliv i byen og byens nabokommuner. Noen av disse fotografiene finner du på DigitaltMuseum http://digitaltmuseum.no/search?query=Larsen-arkivet