Oversiktsbilde. Foto: Mona Beate Vattekar.

Ukens gjenstand fra Borgarsyssel Museum: Glassmaleri fra St. Nikolas kirkeruin

Foto av glassfragmentene da de var utstilt i Sarpsborg bymuseum på Borgarsyssel. Foto. Mona Beate Vattekar

Foto av glassfragmentene da de var utstilt i Sarpsborg bymuseum på Borgarsyssel. (Foto: Mona Beate Buckholm Vattekar, Borgarsyssel Museum)

Under utgravningen av St. Nikolas kirkeruin i 1916 fant man 28 fragmenter av et farget glassmaleri. Foruten strek- og blomsterdekor, finner vi bokstavene I og N på ett av skårene. Dette er de to første bokstavene i innskriften INRI, som er forkortelse for «Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum.
Oversatt fra latin betyr dette «Jesus fra Nasaret, jødenes konge» og ifølge Johannes evangelium sto dette skrevet på en treplate som var festet over Jesu kors.

I kirkekunsten hadde glassmalerier sin storhetstid i gotikken fra 1100-tallet av. Det antas at glassmaleriet fra St. Nikolas kirkeruin er fra etter 1200. Glassfragmentene er registrert i Borgarsyssel Museums samlinger som BrM.00012. De oppbevares i dag ved Kulturhistorisk museum i Oslo (Oldsaksamlingen), og har der registreringsnummer C.31026.

Kilde: Primus Wikipedia