Skriftseriehefte nr. 12 til salgs i Moss by- og industrimuseum!

Nå har du mulighet for å sikre deg det rykende ferske skriftserieheftet til Østfoldmuseene. Heftet som har fått tittelen «Fra Moss jernverk til Peterson Moss. En utstilling om arbeid dagligliv og industri» er en utfyllende katalog til Utstillingen med samme navn i Verket 20.

Heftet er rikt på både tekst og bilder og bør være av interesse for historieinteresserte og alle med tilknytning til Verket eller hjørnesteinsbedriften Peterson i Moss.

Moss by- og industrimuseums nye «satelitt» i Verket 20 åpnet med brask og bram på selveste konvensjonsdagen 14. august 2014. Utstillingen fokuserer på dagligliv, arbeidsliv og industrihistorie. Gjennom innsamling, dokumentasjon, forskning og formidling av noen av de eldste og største arbeidsplassene i Moss gjennom trehundre år, og det unike bomiljøet på Verket, bidrar utstillingen med ny og verdifull kunnskap.

Den tidligere arbeiderboligen Verket 20 er gjort om til en formidlingsarena for dagliglivs- arbeids – og industrihistorien på Moss jernverk og Peterson, en formidlingsarena for bygnings – og beboelseshistorien på Verket og en arena for samtidsdokumentasjon om ny bruk av et tradisjonelt industriområde.

Til grunn for prosjektet og utstillingen ligger restaurering og digitalisering av deler av Jernverksarkivet, intervjuer om arbeidslivet på Peterson med spesiell vekt på det fleksible arbeidslivet, intervjuer med tidligere og nåværende beboere Verket, samt innsamling av foto- og filmmateriale fra Verket og Peterson. Det er også produsert nye filmer som vises i utstillingen. Utstillingen består i stor grad av digital formidling gjennom film, foto og lydspor, men også av gjenstander fra Moss jernverk, Peterson Moss og private gjenstander fra beboere på Verket. Kjøkkenet i Verket 20 er fylt med kjøkkenrekvisitter som var i bruk på 1950 – og 1960 tallet. Disse er også formidlet gjennom «billedlotto» for barn.

Moss by- og industrimuseum ønsker at Verket 20 skal bli et samlingssted for folk med tilknytning til Verket og Peterson, for museets øvrige målgrupper og for andre interesserte.

Utstillingskatalogen følger utstillingens inndeling i hovedbolkene:

  • Samtid og framtid. Om industribyen Moss, nedleggelsen av Peterson Moss og nye planer for bruk av det tidligere industriområdet.
  • Moss jernverk 1704 -1875. Kort historikk om produksjon og arbeidskraft, historiske arkiver og illustrasjoner.
  • M. Peterson og Søn A/S – Fra krambod til konsern. Om eierne, produksjonen av cellulose og papir, modernisering og ekspansjon, og om arbeidet, velferd, fritid og fagforening.
  • Verket i Moss. Bygninger, samfunn og beboere. Om kulturmiljøets vernestatus, bygningsmiljøet og området som sosial arena og beboeres fortellinger fra Verket.

Intervjuene om arbeidslivet på Peterson er utført av konservator Bjørg Holsvik og intervjuene av tidligere beboere på Verket er utført av konservator Camilla Gjendem.

God fornøyelse!

Skriftserie nr 12. Fra Moss jernverk til Peterson Moss. En utstilling om arbeid, dagligliv og industri.
Skriftserie nr 12. Fra Moss jernverk til Peterson Moss. En utstilling om arbeid, dagligliv og industri.