Sven Søderberg må lage egne trekasser til alle de største og skjøreste gjenstandene, her pakker han standur, foto: Randa Arntzen

Smia på Borgarsyssel

På Borgarsyssel museum er det stor dugnad for tida! Østfoldmuseene trekker sammen for å greie å pakke og flytte alle gjenstandene og arkivene fra den gamle administrajonsbygningen. Vi har kalt prosjektet vårt for Smia, og vi er veldig stolte over arbeidet som i disse dager sveiser oss enda mer sammen i Østfoldmuseene. Den store flyttesjauen på Borgarsyssel er helt nødvendig ledd i moderniseringen av museet, og personalet gleder seg veldig til å kunne flytte inn i egnede lokaler i 2014. Nå når vi også får realisert det nye formidlingsbygget Kraka vet vi at vi er på vei mot å kunne oppfylle vårt samfunnsansvar på en bedre måte. Samlingsforvaltningen er satt høyt i de nye handlingsplanene i Østfoldmuseene, og det er motiverende å pakke ned gjenstander når vi vet de har gode oppbevaringsforhold i vente. Noen gjenstnader blir sendt direkte til det nye fellesmagasinet vårt i den gamle Trollullfabrikken på Mysen, men på grunn av stort press på innflyttinga til fellesmagasinet går mange av gjenstandene fra Borgarsyssel til et nytt magasin i det gamle Bomuldspinneriet i Tistedalen. Den midlertidige plasseringen i Halden er gjort mulig ved stor innsats fra våre kollegaer ved HhS, og tiltaket er nok et godt eksempel på fordelene av samarbeidet på tvers i Østfodlmuseene.