Søndag på museet: Spesialomvisninger på Rød

På søndag blir det to spesialomvisninger på Rød herregård. Bier, blomster og mat er temaer.

Bier og blomster på Rød

Bier har fra de tidligste tider blitt knyttet til det guddommelige, og deres produkter verdsatt på linje med edle metaller. Filosofer, forfattere og vitenskapsmenn har til alle tider latt seg fascineres av biens forunderlige verden, og birøkten i Norge anno 2016 blomstrer. Hva er det med dette lille vesenet som aldri slutter å fascinere? Og hvordan kan egentlig birøkt knyttes til Rød Herregårds historie?
Birøkter og konservator ved Halden historiske Samlinger, Lillian Nyborg, viser den nye informasjonsbigården og lær gjestene om bier og birøkt i et kulturhistorisk perspektiv.

Til bords på Rød

Birøktingen på Rød har gett honning på bordet men matstellet på gården har vært mangfoldig. Når det til daglig er omvisning på Rød Herregård er bordet alltid dekket til fest med vakker porselen og skinnende sølvtøy . Men hva med maten som ble satt på bordet? Og hvordan så det ut på kjøkkenet? I denne spesialomvisningen for vi vite litt mer om det som fant sted bak kulissene på Rød. Hvordan ble det dekket en vanlig dag? Og hva ble servert ved høytidelige anledninger?

Omviser er Bodil Andersson, etnolog og fagkonsulent ved Halden historiske Samlinger, som tidligere har forsket i allmuens matvaner i grensestrøkene.

Omvisningene starter klokken 12 og 13.

Gjennom de sekskantede vinduene kan publikum se biene fly ut og inn av kuben. Foto: Espen Nordenhaug.