Kong Olav seiler op til Sarp i år 1016. Foto: Øyvind Andersen, Østfold fylkes billedarkiv.
Kong Olav seiler op til Sarp i år 1016. Foto: Øyvind Andersen, Østfold fylkes billedarkiv.

Thorbjørn Egner i Sarpsborg

OM UTSTILLINGEN

I år er det 100 år siden hele Norges Thorbjørn Egner ble født. Vi kjenner ham aller best som tegner, forfatter, visedikter, komponist, og ikke minst som Kardemommebyens far. Mindre kjent er det kanskje at han før 2. verdenskrig utdannet seg innen billedkunst, og at han arbeidet noen år som reklametegner og dekorasjonsmaler.

Det var i denne perioden at han fikk oppdraget med å lage en billedmontasje over Sarpsborg byshistorie. Bakgrunnen for dette var at det i 1939 var 100 år siden Sarpsborg fikk tilbake sin bystatus. I den forbindelse ble det laget en kulturhistorisk utstilling, hvor Borgarsyssel Museum var en sentral arena. På museet ble det bygget en ny utstillingshall, som i dag går under navnet «Olavsgalleriet». Og det er nettopp her Thorbjørn Egners billedmontasje ble hengt opp. Montasjen består av 12 bilder i kryssfiner, på over 2 x 2 meter i størrelse. De er utstilt langs to av veggene i lokalet, og viser Sarpsborgs historie fra 1016 og frem til 1939. Bildene er malt med vannfarger, og har utskårne bånd med tekst som forteller noe om hvert motiv.

Da Egner laget bildene var han bare 27 år. Bildene ble imidlertid ikke signert før under «Smaalensmarken» på Borgarsyssel Museum i 1988, nesten 50 år etter at han laget dem.

Bildene ble restaurert i perioden 2002-2003 av Tone Eriksen.

Bildene skal stilles ut i den nye utstillingen som åpner i det nye formidlingsbygget 2016. I mellomtiden kan du se de her.

ØFB.1971-00128_4 Jubileumsutstilling på Borgarsyssel museum i 1939. Veggmontasjer. Fotograf ukjent / Østfold fylkesbilledarkiv.

ØFB.1971-00128_4 Jubileumsutstilling på Borgarsyssel museum i 1939. Veggmontasjer. Fotograf ukjent / Østfold fylkesbilledarkiv.

Teknisk konservator Randa Arntzen rengjør bildene. Foto: Espen Nordenhaug.

Teknisk konservator Randa Arntzen rengjør bildene. Foto: Espen Nordenhaug.

BAK KULISSENE

Slik Egner-bildene er utstilt, høyt hengende på veggen i Olavsgalleriet, har det vært vanskelig å utføre rutinemessig rengjøring av dem. Det var derfor en god anledning for bade tilstandsvurdering og rengjøring da de ble tatt ned for fotografering våren 2012.

Bildene har hengt på veggen siden de ble restaurert i 2002/2003, og vi regnet derfor med en viss ansamling av støv på de vannrette og malte flatene.

Ved nedtakelsen kunne Østfoldmuseenes konservator raskt konstatert at det ikke dreide seg om store mengder støv, og at en lettere rengjøring ville være tilstrekkelig.

Tilstanden på bildene ble vurdert og skadeomfanget beskrevet. Denne tilstandsvurderingen vil museet kunne bruke som referanse hvis det skulle oppstå nye skader.

Bildene består av en stor grunnplate av kryssfinér hvor grunnmotivet er malt. Ovenpå grunnplaten er det festet mindre billedelementer av malt kryssfiner. Disse er montert ovenpå små treklosser som er festet til grunnplaten ved hjelp av lim og små spiker. Denne teknikken gjør at motivet virker mer tredimensjonalt. Det kunne konstateres at enkelte av disse spikrene hadde mistet festet, men ingen bildeelementer står i umiddelbar fare for å falle av.

De malte flatene viste enkelte gamle vannskader i form av skjolder, men ingen annen skade.

Bildene er malt med vannfarge og rengjøringsmetoden måtte derfor bli tørr-rengjøring. Overflatene ble kostet fri for støv med en myk pensel og et støvsugermunnstykke fanget opp støvet. Enkelte større overflater ble forsiktig støvsugd med et munnstykke med myk hårbørste. Som en sikkerhet var det festet et finmasket nett rundt munnstykket, slik at eventuelle løsrevne biter av bildet ble fanget opp av nettet i stedet for å ende i støvsugeren.

Det kan med dette konkluderes at bildene ikke har behov for øyeblikkelig konservering. Dog bør tilstanden holdes under oppsyn, spesielt for enkeltelementer som kan løsne.

Ovenpå grunnplaten er det festet mindre billedelementer av malt kryssfiner. Foto: Espen Nordenhaug

Ovenpå grunnplaten er det festet mindre billedelementer av malt kryssfiner. Foto: Espen Nordenhaug

Konservator Randa Arntzen benyttet pensel og støvsuger for å fange opp støvet på bildene. Foto: Espen Nordenhaug

Konservator Randa Arntzen benyttet pensel og støvsuger for å fange opp støvet på bildene. Foto: Espen Nordenhaug

SE BILDENE