Stenbrottet, foto: Roderick Ewart / Østfold fylkes billedarkiv

Hogget i granitt

I Stenbrottet ved Skjelsbosundet nedenfor Nordgården kan man se utstillingen ”Hogget i granitt”. Utstillingen befinner seg i et stenbrott med tilhørende arbeidsbrakker.

Man begynte å hente ut granitt i dette området i 1873, og brottet var i drift i 100 år. Spisebrakke, smie og maskinrom fra 1946 er under restaurering. Dypedal Stenhuggeri var det første firmaet som startet drift her i 1893. Det var et lokalt aksjeselskap som produserte kantsten, gatesten og finsten. I 1906 ble brottene på Dypedal kjøpt opp av Fredrikstad Stenhuggeri og det ble fra da av i hovedsak produsert kantsten her. Brottene ved Nordgårdsbrygga var de siste hvor det var produksjon på Hvaler. De siste stenene ble hogget i 1980. Brottene ligger godt synlig i terrenget og hauger med skrotsten, restene av heisekrana og en skinnegang ligger som spor etter stenhoggerne. Vincents Bull-Rytter dokumenterte stenhoggerindustrien på Hvaler i 1966 med filmen «Et håndverk som forsvinner». Bilder fra filmen danner bakgrunn for tekster plassert ute i Brottet. Tekstene forteller om brottets historie, arbeidsmetoder, utskiping og produkter. Smia er satt i stand, og sammen med restene i brottet, spisebrakka og en rekonstruksjon av et hoggeskur gir utstillingen et godt bilde av industriplassen på Nordgårdskaia. Utstillingen er åpen året rundt.