Borgarsyssel av Brødrene Gudheim.
Borgarsykkel produsert av Brødrene Gudheim. Foto: Mona Beate Buckholm Vattekar

Borgarsykkel – en sykkel fra Brødrene Gudheim

Denne sykkelen er en av mange «Sarpegjenstander» i Borgarsyssel Museums samlinger. Den er produsert ved Brødrene Gudheims sykkelfabrikk i Pellygata 58 i Sarpsborg. Sykkelen er av merke «Borgar», og var Brødrene Gudheims eget fabrikat. Den ble tilkjent gullmedalje ved Østfoldutstillingen i 1930.

Gjenstnaden er nå pakket ned i forbindelse med flyttinga fra det gamle administrasjonsbygget på Borgarsyssel Museum. Gjenstandene blir kontrollert, vurdert og registrert før de starter på sin vei til Fellesmagasinet på Trollull. Vi ser fam til å få gode magasinforhold og lett tilgang til alle våre gjenstander – både fysisk og digitalt i årene som kommer. I en serie fram til jul vil vi presentere et knippe gjenstander som viser spennet i de samlingene vi har på Borgarsyssel Museum. Slik ønsker vi å involvere publikum i den spennende utviklingen museet er inne i.

[norvegiana_object endpoint=»solr/select» owner=»OST-FB» identifier=»ØFB.1993-00244″]

Sykkel fra Brødrene Gudheim stilt ut på den store Østfoldutstillingen. Digitalt Museum.