Taufender. Foto: Kathrine L. Sandstrøm, Kystmuseet Hvaler

Drypp fra samlingene

Gjenstandene representerer ulike sider ved Hvalers kystkultur. Vi vil med dette gi dere drypp fra våre samlinger og vise hvilke gjenstander vi jobber med. Repslaging og tauarbeid  – Svein Molaug skriver i «Vår gamle kystkultur» at man brukte begrepet merlespiker. Informanter  forteller at man på Hvaler kalte merlespiker for pren. Er det noen som kjenner til den gamle begrepsbruken på Hvaler? Ta kontakt med Kathrine L. Sandstrøm ved Kystmuseet Hvaler, katsan@arkiv2.ostfoldmuseene.no

Kystmuseet Hvaler jobber med registrering av samlingene. En stor del av våre gjenstander befinner seg i Østfoldmuseenes fellesmagasin Trollull som ligger i Mysen. Her skal gjenstandene varmebehandles, registreres, merkes, rengjøres, fotograferes og magasineres. Fagkonsulent ved Kystmuseet Hvaler, Kathrine L. Sandstrøm, er hver mandag lokalisert på Trollull hvor hun jobber med Kystmuseets gjenstander. Vi legger alle registreringene inn i Primus, en nasjonal database for museumsgjenstander, fotografier og bygninger, og etter hvert også ut på Digitalt museum.