Gullkoppestell fra Borgarsyssel Museums samlinger.
Gullkoppestell. Foto: Mona Beate Vattekar

Gullkoppestell

Dette er et lite gullkoppestell som trygt kan karakteriseres som en av perlene i Borgarsyssel Museums samlinger. Det har registreringsnummer BrM.05490, og består av til sammen 24 deler. Koppestellet kom inn til museet i 1969, og er antagelig produsert i Bergen. Det har imidlertid vært brukt i Troms, og skal være godt og vel 100 år gammelt.

Gjenstnadene er nå pakket ned i forbindelse med flyttinga fra det gamle administrasjonsbygget på Borgarsyssel Museum. Gjenstandene blir kontrollert, vurdert og registrert før de starter på sin vei til Fellesmagasinet på Trollull. Vi ser fam til å få gode magasinforhold og lett tilgang til alle våre gjenstander – både fysisk og digitalt i årene som kommer. I en serie fram til jul vil vi presentere et knippe gjenstander som viser spennet i de samlingene vi har på Borgarsyssel Museum. Slik ønsker vi å involvere publikum i den spennende utviklingen museet er inne i.