Besøkere.
En buss kom lastet med historieinteresserte fra Dalsland. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger

Utstilling trekker besøkere fra utlandet

En tur i sporen til Karl XII trakk godt i Dalsland. En full buss med historieinteresserte fra Dalslands fornminnes- og hembygdsförbund tok en høsttur i grenseområdet og over grensen for å lære om den store nordiske krigen. Dagsturen ble avsluttet med omvisning på Fredriksten festning og i utstillingen Det store fallet.

På festningen ble gruppen delt opp i to. Det gav mulighet til orientering utendørs ved siden av omvisning inne i årets nye utstilling. Det ble mange spørsmål om relasjonen mellom Norge og Sverige i følge krigen. For mange av gjestene fra Dalsland var det også en nyhet hvor nært svenskegrensen Halden faktisk ligger.

Gruppen begynte dagen på svenskesiden med omvisning i Ed, som var et hovedpunkt for planleggingen av de svenske attakkene på Norge i 1716 og 1718. Her lå i 1718 store lager av forsyninger og tusenvis av soldater kom veien om det lille tettstedet. Mer om krigsminnene fra Ed finnes på nettsiden 1718 – krigen, menneskene, skuddet. Før besøket på festningen hadde gruppen et møte med Idd och Enningdalen historielag som fortalte om sitt prosjekt Karl XIIs vei.

Besøkere i utstilling.
Utstillingen "Det store fallet" var målet for en stor gruppe fra Dalsland. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger