Fredrikstad Museum

Bar 1567

Er dette en utstilling? Er det en bar? Bar 1567 serverer deg historier mens du henger i en bar. Mao en historiebar. Dette bør du oppleve.

Utstilling